Dzieciom naprzeciw

Dzieciom naprzeciw
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Przy obecnym stanie polskiej oświaty, kiedy zlikwidowano koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne, dzieci wiejskie nie mają większych możliwości samorealizacji. Tak jest w większości wsi naszego województwa.
Inaczej sytuacja przedstawia się w Kruszynie. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu postanowił, bez względu na trudności, dać szansę dzieciom zdolnym. W porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej utworzono w grudniu ubiegłego roku Dziecięcy Teatrzyk Amatorski, który przyjął nazwę "Bajka". Instruktorem została nauczycielka Pani Danuta Muniak.
W Teatrzyku pracuje 17 dzieci z różnych grup wiekowych. Pracują krótko, ale efektywnie. Występowali ze swoim programem już niejednokrotnie. Mają dość bogaty repertuar, chociaż głównie pracują nad inscenizacjami bajek. Za największy sukces uważają swój występ na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich "Prezentacje 92", który odbył się 30 kwietnia br. w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wystawili wów czas bajkę "O strasznym smoku, dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku" wg M. Kownackiej.
Obecny na przeglądzie instruktor d.s. teatru P. Franciszek Rosa wyróżnił Teatrzyk z Kruszyny spośród 17 innych spektakli przeglądowych. Nagrodą była realizacja telewizyjna przedstawienia. Trwała dość długo, bo 2 i pół go-dziny. Zmęczenie dało się we znaki wszystkim, ale satysfakcja z własnego -sukcesu pozwoliła o zmęczeniu zapomnieć. Może dlate go podczas krótkiego wywiadu dla JTVK dzieci były zadowolone i uśmiechnięte. Śmiało odpowiadały na zadawane pytania.
Wypowiadała się również instruktorka, podkreślając, że "... dzieci ze swojej działalności nie tylko czerpią przyjemność i zadowolenie. Wiele się też uczą, chociaż nie zdają sobie z tego sprawy. Uczą się wzajemnej życzliwości, koleżeństwa, współodpowiedzialności, zdrowej rywalizacji i szacunku dla własnej i cudzej pracy. Te wartości z pewnością zaowocują w ich dorosłym życiu...".
Obserwując pracę zespołu widzi się wielkie zaangażowanie tej grupki dzieci. Chciałyby swoje spektakle przedstawiać w innych szkołach odpłatnie, aby w ten sposób zebrać fundusze na zakup kostiumów i materiałów na rekwizyty. Pomoc GOKiS, szkoły i rodziców jest duża, ale nie wystarczająca.
Gratulując naszym młodym aktorom, życzę im dalszych sukcesów.