Zagłębie kawalerów "Orderu Uśmiechu"

Zagłębie kawalerów
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

"ORDER UŚMIECHU" to jedyne w świecie odznaczenie nadawane dorosłym na wniosek samych dzieci. Ma wysoką cenę z racji rzadkich decyzji warszawskiej Kapituły, która skupia intelektualistów, pisarzy, dziennikarzy i ludzi sztuki.
Pomysł wyróżnienia dorosłych przyjaciół słonecznym medalem narodził się w pracy plastycznej chorego chłopca przebywającego w sanatorium, a pierwszym laureatem wzruszającej nagrody został prof. Wiktor Dega z Poznania.
Ceremoniałowi wręczania orderu towarzyszy pasowanie laureata czerwoną różą, złożenie ślubowania i wypicie pucharu z sokiem cytryny. Świadkami i cenzorami zachowań są same dzieci, które wybrały swego ulubieńca do zaszczytnego wyróżnienia. W skali ogólnopolskiej żyje około 200 Kawalerów "Orderu Uśmiechu", a spośród zagranicznych mężów stanu na wniosek dzieci z Bolesławca wyróżnienie to spotkało m.in. dr Kurta Waldheima - Sekreta-rza Generalnego ONZ w 1979 r. (Międzynarodowy Rok Dziecka) i Michaiła Gorbaczowa. Obaj zrewanżowali się serdecznymi listami i portretami z odręczną dedykacją.
Warto wiedzieć, że żadne miasto w Polsce nie może poszczycić się taką liczbą laureatów słonecznego wyróżnienia, jak gród nad Bobrem. Przypomnijmy ich sylwetki w największym skrócie:
EDWARD ŚWIATEK. Otrzymał "Order Uśmiechu' jako pierwszy mieszkaniec Bolesławca za osobisty udział w efektywnym pa tronacie Bolesławieckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, którego był długoletnim dyrektorem, nad szkołą nr 8.
ALFRED CHOLEWIAK, dyrektor ZG "Konrad". Ślady mecenatu kopalni są wyjątkowo trwałe: "Tysiąclatka" chlubi się m.in. jedynym na Dolnym Śląsku muzeum górniczym, została też wyróżniona jako jedyna placówka oświatowa w kraju Honorową Szpadą. Górniczą przez resort.
ZYGMUNT WYDRYCH, oddał serce szkole i dzieciom, malarz fresków ściennych, projektant wystroju sal lekcyjnych i korytarzy, współtwórca muzeów: morskiego, Antarktydy, górniczego, Klubu Neptuna, herbaciarni i wielu innych unikatowych pomieszczeń wewnątrz budynku.
PAWEŁ ŚLIWKO, twórca dwóch szkół autorskich w naszym mieście: "czwórki" i "ósemki". Wprowadził do współczesnej pedagogiki pojęcie "wychowanie marskie", stworzył dwa unikntowe i różne modele pracy wychowawczej.