TMB po półroczu

TMB po półroczu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W poprzednim "Głosie" przed-stawiony został nowy Zarząd TMB wybrany na Zjeździe. W uzupełnieniu informacji podajemy skład Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Komisji jest mgr Zdzisław Mirecki, członkami są mgr Jan Żuralski - mjr WP oraz Aniela Duma - por. rez. WP.
Na półrocze '92 liczba członków TMB wynosiła 276, w tym 93 to przedstawicielki płci pięknej.
Najwięcej, bo 25 proc. ogółu członków Towarzystwa stanowią pracownicy administracji, zakładów i instytucji (inżynierowie, technicy różnych specjalności i ekonomiści). 32 osoby to pracownicy kultury, w tym muzycy i plastycy. 30 osób wywodzi się z kręgu rzemieślników. Poza tym w TMB jest 23 nauczycieli, 11 lekarzy, 10 żołnierzy zawodowych i 7 prawników.
W pozostałej liczbie członków mieszczą się przedstawiciele innych zawodów oraz renciści, emeryci i uczniowie. Zbiorowych członków (wspierających) jest aktualnie 24.
Najmłodszym członkiem TMB jest Jacek Chlastawa (12 lat), a najstarszym Adam Kowalski (85 lat).