Do i od Redakcji & od i do Redakcji

Do i od Redakcji & od i do Redakcji
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Zebranie Koła nr 1 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych przy 18 Pułku Rakiet
Z udziałem Dowódcy 18 PR płk dypl. Stanisława Chwojnickiego i wojewódzkiego prezesa Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych kpt. w st. spocz. Edwarda Kowalczyka z Jeleniej Góry, kilkudziesięciu byłych oficerów, chorążych i podoficerów zawodowych 18 Brygady Rakiet OT 18 Pułku Rakiet, 62 kompanii specjalnej i 2 klucza śmigłowców odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze jednego z trzech działających w naszym mieście kół. Referat podsumowujący okres ponad trzyletniej pracy przedstawił st. chor. sztab. Michał Rospond. Dużo w nim miejsca poświęcił formom i rezultatom pracy koła oraz działalności komisji socjalno-bytowej. Wyraził opinię, że w najbliższym czasie należy przede wszystkim usprawnić obieg informacji mających wpływ na stronę socjalno-bytową członków koła oraz efektywniej współpracować z organizacjami kombatanckimi i społecznymi o zbliżonym profilu działania.
Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi z prezesem płk w st. spocz. Tadeuszem Gołębiewskim na czele. Wręczono takie wyróżnienia, jakie z okazji 15.lecia powstania organizacji nadał Zarząd Główny ZBŻZ oraz dowódca 18 Pułku Rakiet. M.in. medalem pamiątkowym uhonorowano żołnierza września" st. sierż. Floriana Pitalę, odznaką honorową ppłk rez. Ignacego Kwika i mjr rez. Mariana Łokietka, złotą odznaką Związku ppłk rez. Mieczysława Parczewskiego i mjr Edwarda Olkiewicza, a dyplomem specjalnym płk w st. spocz. Czesława Bartoch i st. sierż. w st. spocz. Juliana Jermakowicza.
Wybrano także nowy zarząd koła z ppłk dypl. rez. Ignacym Kwikiem jako prezesem
J.Ż.
Panu Doktorowi Krzysztofowi Bąkowi -Ordynatorowi Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Bolesławcu oraz Lekarzom, Pielęgniarkom i Salowym Oddziału za leczenie i troskę serdeczne podziękowanie składa
Franciszek Uściński.

Mali artyści
Dnia 19 października br. pan Janusz Jakubowski właściciel zakładu Ceramiki Szlachetnej Dana w Bolesławcu zorganizował dla dzieci z klasy II e ze Szkoły Podstawowej Nr II plenerowe warsztaty ceramiczne. W trakcie trzygodzinnych zajęć dzieci m.in. zapoznały się z ręcznym sposobem wytwarzania przedmiotów z gliny. Dzięki uprzejmości pana Janusza dzieci miały okazję stworzyć swoje własne ceramiczne "arcydzieła" które po wysuszeniu i wypaleniu pomalowano na zajęciach w klasie. Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały karton ceramicznych figurek i obietnice spotkania na wiosennych warsztatach. Należy podkreślić fakt, że warsztaty zostały zorganizowane bezpłatnie. (BB)
Przepraszamy p. Jerzego Kręgiel za umieszczenie zdjęcie bez Jego zgody w rubryce sportowej (GB nr 10/96)
Redakcja "Głosu Bolesławca
Refleksje na temat obchodów Święta Niepodległości
Święto mają organizatorzy z głowy... od fajkowano... Życie toczy się dalej... jednak tegoroczne imprezy związane z tym świętem pozostawiły w sercach osad i żal. Mam na myśli uroczysty koncert zorganizowany 8.XI. 96 (czemu nie 10.11?) przez BOK – Wojsko nie było organizatorem imprezy. Nie po raz pierwszy zabrakło na podobnym święcie kombatantów z pocztami sztandarowymi, pionierów Ziemi Bolesławieckiej -wyrosłych również w II Rzeczypospolitej.
Mamy w Bolesławcu Związek Inwalidów Wojennych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych – czemu nie było ich przedstawicieli na imprezie? Czy byli zapraszani i nie chcieli przyjść?
Czyja to wina – może Zarządów tych organizacji, a może organizatorów imprezy? Co zrobić, by na przyszłość uniknąć takiej gafy i by podobne incydenty nie miały miejsca?
Czy dowiemy się, kto zawinił? Panie Prezydencie Miasta Bolesławca, prosimy o wyjaśnienie. Czekamy
Stały Czytelnik

Powstało nowe koło...
W Bolesławcu powstało nowe "Koło Ziemi Bolesławieckiej Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych".
Dotychczas istniały obok siebie , doskonale współpracujące ze sobą koło Miejskie (ponad 800 członków) i Koło Gminne (ponad 300 osób), które prowadziło własną działalność, wspólnie użytkując jeden lokal. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Gminnego podjęło uchwałę, w której postanowiono połączyć organizacyjnie oba Koła (Miejskie i Gminne), wynika z tego potrzeba stworzenia nowej, prężnej organizacji (średnia wieku 75 lat!), która swym zasięgiem obejmie cały region bolesławiecki.
Przyklaskujemy tej inicjatywie, wspólne działania na pewno usprawnią pracę i przyniosą wymierne korzyści członkom.
Życzymy nowemu Kołu jeszcze lepszych wyników w pracy z kombatantami, a praca ta jest wysoko oceniana przez władze wojewódzkie. Jest to największa w Bolesławcu organizacja kombatancka, a dla przypomnienia: mamy jeszcze w Bolesławcu Koło Zakładowe ZCH "Wizów" oraz Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
Redakcja