Aktualności

Aktualności
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

We wrześniu br. oddano do użytku w naszym terenie dwie drogi o nawierzchni bitumicznej:
-Tomisław Mały – Tomisław – droga o długości 1.270 m
-Parowa – Parowa Długokąty – droga o długości 1.310 m. Poprawiło to wyraźnie możliwości dojazdu do w/w miejscowości. Wykonanie remontu możliwe było dzięki środkom finansowym uzyskanym z budżetu Gminy, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych.
Obecnie trwa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ławszowa. Dotyczy ona ok. 1.500 m drogi. Zakończenie prac przewiduje się na październik 1996 r.
Na naszym terenie wykonano również remont drogi wojewódzkiej – od autostrady przez Świętoszów do Rudawicy – w sumie 11 km drogi. Obecnie przy drodze tej trwają prace związane z wykonaniem poboczy.
Przy Urzędzie Gminy w Osiecznicy na wniosek radnych i Zarządu Gminy Telekomunikacja Polska zamontowała budkę telefoniczną – pierwsza w naszej gminie. Obserwujemy duże zainteresowanie i wykorzystywanie zainstalowanego telefonu. Mamy nadzieję, że zysk z niego spowoduje, że na terenie naszej gminy Telekomunikacja zamontuje więcej takich aparatów.
W sierpniu zakończono budowę sieci wodociągowej w Ławszowej. Wykonano 118 przyłączy na bazie ujęcia wody w Przejęsławiu. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z realizacją sieci wodociągowej w Parowej i Ołoboku na bazie ujęcia w Przejęsławiu. Inwestycja ta będzie realizowana w latach 1997-98.
Zespół Przejęsławianki ma na swoim koncie nie tylko sukcesy związane z muzyką. Byli już laureatami konkursu "tradycyjnych potraw wigilijnych, a ostatnio jednym z laureatów III Konkursu na Tradycyjne Wypieki Chlebowe, które odbyły się z Mirsku w dniu 5.X. 1996 r.
Organizatorami konkursu byli: Regionalne Centrum Kultury w Jeleniej Górze, Urząd Miasta i Gminy w Mirsku, GOK w Sulikowie przy współudziale ministerstwa Kultury i Sztuki.
Kilkanaście zespołów z województwa jeleniogórskiego, które miały zaprezentować własnoręczne wypieki , z recepturą swoich przodków, oceniała komisja złożona ze specjalistów – etnologów.
Zespołowi Przejęsławianki, który zdobył jedną z czterech pierwszych nagród przyznano nagrodę pieniężną.
Serdecznie gratulujemy!