Dom ludowy w Golnicach

Dom ludowy w Golnicach
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W miesiącu marcu Zakład Ogólnobudowlany p. Kazimierza Czech przystąpił do remontu pomieszczeń w budynku komunalnym w Golnicach. Remont obejmować miał adaptację pomieszczeń po bibliotece i strażnicy OSP na salę zebrań z zapleczem sanitarnym oraz modernizację pomieszczenia kuchennego. W czasie trwania prac remontowych została podjęta decyzja o rozszerzeniu zakresu robót. Zwiększony zakres objął roboty dekarskie, tynkarskie i malarskie wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, całkowity koszt wykonanego remontu łącznie z wyposażeniem sali zebrań i kuchni oraz zainstalowanie indywidualnej oczyszczalni ścieków, do której został podłączony budynek, zamknął się kwotą ponad 80000 zł.
Dnia 19 października 1996 r. odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie "Domu Ludowego" mieszkańcom wsi Golnice. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: pani Urszula Róg – przewodnicząca komisji kultury, oświaty, sportu i zdrowia, pan Kazimierz Gawron – Wójt gminy Bolesławiec oraz pan Adam Miżdal – sołtys wsi Golnice.
Z pomieszczeń domu ludowego korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy wsi. Organizowane będą zebrania wiejskie, spotkania rodzinne oraz imprezy o charakterze rozrywkowym.