Koleżanki i koledzy..

Koleżanki i koledzy..
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

mamy Wam coś do powiedzenia...
Kiedy witaliśmy nowy rok szkolny w naszej szkole nr 10 w Bolesławcu dowiedzieliśmy się, że całorocznym hasłem jest "Pogłębianie wiedzy o własnym środowisku i regionie"... Wszyscy uczniowie przy współudziale Nauczycieli i Dyrektora p. Kornela Filipowicza, który jest wielkim entuzjastą naszego miasta rozpoczęli zdobywanie wiadomości z różnych dziedzin, dotyczących naszego miasta i regionu. Pomysły rosły jak "grzyby po deszczu", zbieraliśmy stare pocztówki, były konkursy wiedzy o mieście, powstała makieta miasta, uczniowie pisali wiersze... Konkurs "Moje korzenie" pozwoli na prowadzenie kronik rodzinnych, Zgromadzi eksponaty do Muzeum Rodzinnego"...
Najważniejsze jest to, że my wszyscy pogłębiamy swoją wiedze o mieście, o naszych rodzinach, widzimy, jakie to nasze miasto jest piękne, widzimy swoje miejsce...
Chcecie pewnie wiedzieć, to Wam o tym donosi? To my – VII c – omawialiśmy to na lekcjach języka polskiego i zastanawialiśmy się, jaką rolę spełnia "Głos Bolesławca" w naszym mieście. Wnioski były imponujące, ale dla nas to czasopismo jest cenne, ponieważ możemy się wypowiadać na jego łamach. "Głos Młodych" to rubryka, gdzie możemy się wypowiadać i chętnie z niej będziemy korzystać. Was też zapraszamy. KI. VII c SP nr 10 im. J. Kusocińskiego Bolesławiec
Z przyjemnością drukujemy tekst Uczniów SP nr 10 i z okazji 10-lecia Waszej Szkoły życzymy samych sukcesów Wam i Waszym Nauczycielom, a tak że dyrektorowi mgr Kornelowi Filipowiczowi.