Misje Święte w Brzeźniku i w Bolesławcu

Misje Święte w Brzeźniku i w Bolesławcu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Misje święte w Brzeźniku
O Misjach Św. w Brzeźniku mówi odpis dokumentu znajdującego się w archiwum parafialnym w Bolesławcu. Dotyczy on krzyża misyjnego postawionego w kościele w Brzeźniku w 1950 r. dokument ten ma następująca treść:
"Działo się to w R.P. 1950, kiedy na Stolicy Piotrowej zasiadał Jego Świątobliwość Papież Pius XII, a Prymasem Polski był J. E. Ks. Arcybiskup Dr Stefan Wyszyński, Metropolita Gnieźnieński i Warszawski, Administratorem Diecezji Wrocławskiej był. Ks. Dr Karol Milik, Dziekanem Dekanatu Bolesławieckiego i proboszczem parafii Bolesławieckiej i Brzeźnika Ks. Andrzej Gromadzki, zastępca jego w Brzeźniku ks. Konstanty Daćko. Głosili Misje święte od 17 do 25 czerwca 1950 r. w tutejszej parafii Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej O. Józef Gołąbek i Edmund Pohl z Poznania. Na pamiątkę czego krzyż ten (misyjny) przy licznym udziale parafian i innych wiernych z okolicy w dniu dzisiejszym poświęcono i postawiono. Brzeźnik, dnia 15.VI. 1950 r. Renowację Misji św. w Brzeźniku przeprowadzono w 1952 r. w okresie od 21 do 25 maja. Czynił to wtedy o. Edmund Duch z Poznania.
Misje święte w Bolesławcu
Zorganizował je ks. prób. Ludwik Gilewski w dniach od 14 do 24 kwietnia 1966 r. Kilka tygodni przed rozpoczęciem misji parafia otrzymała pismo od Arcybiskupa Wrocławskiego Bolesława Kominka. Czytamy tam: ... radość moją w dużym stopniu powiększa fakt, że Misje te mają być bezpośrednim przysposobieniem katolickich serc Waszej Parafii na najbardziej godne obchodzenie Wielkiego Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski, jaki uroczyście święci cały nasz Naród w bieżącym roku. Pragnąłbym gorąco, by Misje te zgodnie z założeniami naszego Millennium obudziły w sercach polskich nowy entuzjazm dla wiary Św., za którą Bogu Najwyższemu dziękujemy, szczególnie w tym jubileuszowym roku, aby spotęgował naszą wierność Chrystusowi żyjącemu i działającemu nadal w Kościele katolickim, aby przepoiły zrozumieniem zasad Ewangelii, oraz aby odnowiły stan łaski w duszach wszystkich Polaków. Idzie bowiem o to, abyśmy wszyscy te wielki historyczny Jubileusz obchodzili wewnętrznie odrodzeni i zespoleni jednością wiary i laski.
Misjonarze głosili nauki dla poszczególnych stanów: dla dzieci, młodzieży i starszych. Były też nauki ogólne. Odnotowano dużą frekwencję. W szczególniejszy sposób zachęcano dzieci do apostołowania wśród swego najbliższego otoczenia, by wszyscy z domu, cała rodzina, uczęszczała na Misje św. Wzruszające było nabożeństwo dla dzieci, które pod przewodnictwem misjonarza przepraszały Pana Boga za grzechy parafian. Odprawiono w kościele nabożeństwo za obłożnie chorych, a następnie odwiedzono ich w domach. W ten sposób misjonarze z Wiatykiem i pociechą religijną nawiedzili 29 chorych. Spowiadano przez trzy dni. Rozdano około 19.900 Komunii świętych. Pobłogosławiono 9 par małżeńskich, żyjących przez lata w konkubinacie. Były też dwa przypadki nawróceń: jedno z protestantyzmu a drugie z prawosławia. Odnowiono stary krzyż misyjny. Odnaleziono wtedy dokument, który stwierdzał, że ten krzyż był ufundowany z okazji wielkich misji parafialnych w 1899 r. Krzyż odmalowano i ozdobiono złotym napisem "Sursum corda". Wyryto też na krzyżu daty Misji św. w ostatnim 20.1eciu: 1947, 1956, 1962 i 1966. Przy poświęceniu tego odnowionego krzyża zredagowano dokument następującej treści:
W roku milenijnym 1966 za panowania Papieża Pawła VI, kiedy Prymasem był J. Em. Ks. Arcybiskup Metropolita Stefan Kardynał Wyszyński, Biskupem Archidiecezji Wrocławskiej był J. E. Arcybiskup Bolesław Kominek, Proboszczem Parafii Bolesławiec Śl. był Ks. mgr Ludwik Gilewski, a jego pomocnikami ks. Aleksander Stankiewicz, Stanisław Kielar, Józef Baca, Franciszek Mrowiec. W dniach od 14 do 24 kwietnia wygłosili Misje Tysiąclecia Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Ojcowie: Edmund Pohl z Wrocławia, Tadeusz Krzemiński i Szczepan Brzezina z Katowic. Niniejszy dokument na wieczną rzeczy pamiątkę w chwili postawienia Krzyża Misyjnego potwierdzamy własnoręcznymi podpisami.
W pożegnalnej mowie duszpasterz parafii ks. Ludwik Gilewski podziękował misje narzom za ich trud i wygłoszenie 75 nauk rekolekcyjnych. Wspomniał również, że były to już drugie Misje w tutejszej parafii w czasie jego pasterzowania. Dziękczynne te Deum z błogosławieństwem Najśw. Sakramentem i udzieleniem odpustu zupełnego zakończyło misje w parafii Bolesławiec.