Świętoszów

Świętoszów
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W dniach 16-17.09.1996 r. na terenie Świętoszowa przebywał pełnomocnik premiera ds. zagospodarowania mienia poradzieckiego – prof. H. Goik wraz ze swoją Radą Programową.
Gospodarzem i organizatorem tego spotkana był Śląski Okręg Wojskowy. W naradzie uczestniczyli: J. Pezda – Wojewoda Jeleniogórski, A. Łękawa Pełnomocnik Wojewody ds. mienia poradzieckiego, gen bryg. Ratajczak – z-ca Dowódcy ŚOW, gen. bryg. A. Bortnowski – Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, M. Michalski – poseł PSL, J. Karwacki – Przewodniczący Rady Gminy Osiecznica, W. Nalazek – Wójt Gminy Osiecznica.
Podczas dwudniowej wizyty przedstawione zostały problemy zagospodarowania Świętoszowa zarówno w części wojskowej jak i cywilnej. Do tej pory załatwiono problemy wysypiska odpadów komunalnych i przemysłowych oraz placówek oświatowych (obecnie są realizowane inwestycje).
Wysypisko finansowane jest ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, budżetu Gminy, budżetu MON, dotacji celowej na zagospodarowanie mienia poradzieckiego z budżetu państwa.
Modernizacja placówek oświatowych polega na uruchomieniu szkoły podstawowej, przedszkola, a zadania te będą finansowane ze środków: budżetu Gminy, budżetu MEN, dotacji celowej z budżetu państwa.
Wszyscy uczestnicy tego spotkania uznali, że najważniejszym zadaniem w Świętoszowie jest zdecydowana poprawa infrastruktury technicznej i społecznej począwszy od telefonów, a skończywszy na ochronie zdrowia i bezpieczeństwie. Rada Programowa wyjechała z przekonaniem, iż problem zagospodarowania Świętoszowa jest wyjątkowo złożony i wymaga dużego wsparcia.
Zarząd Gminy Osiecznica uważa, że zostanie to odzwierciedlone w przyszłorocznym budżecie Gminy Osiecznica.