Świętoszów

Świętoszów
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Obecnie na terenie naszej gminy realizowana jest inwestycja pn. 'Wysypisko śmieci".
Wysypisko to obsługiwać będzie, oprócz gminy Osiecznica także gminę Małomice i Jednostkę Wojskową ze Świętoszowa.
Zespół Przejęsławianki ma na swoim koncie nie tylko sukcesy związane z muzyką. Byli już laureatami konkursu "tradycyjnych potraw wigilijnych, a ostatnio jednym z laureatów III Konkursu na Tradycyjne Wypieki Chlebowe, które odbyły się z Mirsku w dniu 5.X. 1996 r.
Organizatorami konkursu byli: Regionalne Centrum Kultury w Jeleniej Górze, Urząd Miasta i Gminy w Mirsku, GOK w Sulikowie przy współudziale ministerstwa Kultury i Sztuki.
Kilkanaście zespołów z województwa jeleniogórskiego, które miały zaprezentować własnoręczne wypieki , z recepturą swoich przodków, oceniała komisja złożona ze specjalistów – etnologów.
Zespołowi Przejęsławianki, który zdobył jedną z czterech pierwszych nagród przyznano nagrodę pieniężną.
Serdecznie gratulujemy!
Całe śmietnisko składać się będzie z 5 kwater przeznaczonych na odpady komunalne i 2 kwater na odpady przemysłowe, w ten sposób pozbędziemy się problemów związanych ze składowaniem śmieci na kilkadziesiąt następnych lat.
Zakończenie budowy wysypiska przewidziane jest na koniec 1996 roku. Ponieważ prawie wszystkie prowadzone roboty określane są mianem robót ziemnych, jedynym powodem niedotrzymania terminu zakończenia mogą być niesprzyjające warunki pogodowe.
Po otwarciu śmietniska planowane są również zakupy większej ilości kontenerów, co spowoduje, że każdy mieszkanie będzie mógł z nich korzystać bez żadnych ograniczeń.