Czas refleksji i integracji. 50-lecie powrotu ziemi bolesławieckiej do macierzy

Czas refleksji i integracji. 50-lecie powrotu ziemi bolesławieckiej do macierzy
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Przeżywamy rok ważnych rocznic historycznych z racji "okrągłego" jubileuszu 50-lecia. Przed pół wiekiem – dokładnie 12 lutego 1945 r., nasze miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną. O kosztach operacji wojskowej świadczą dwa olbrzymie cmentarze wojenne żołnierzy radzieckich. Dla nas, współczesnych Polaków i mieszkańców grodu nad Bobrem -jest to dziejowa data powrotu Ziemi Bolesławieckiej do Macierzy, przywrócenia Polsce piastowskiej ojcowizny, całego Śląska, na losach którego odcisnęły się wpływy także czeskie i niemieckie.
Bezpowrotnie minął czas ideowych ortodoksów, tych z lewa i z prawa, toteż można było odpowiedzieć na autentyczne zapotrzebowanie społeczne lokalnego środowiska i zorganizować obchody tej ważnej rocznicy wspólnym sumptem obu Rad – Miejskiej i Gminnej. Jeszcze jeden przyczynek do integracji wspólnoty samorządowej i pełnego consensusu w sferze poglądów i działań, udana próba wywabiania kolejnych "białych plam" i mówienia prawdy o dziejach najnowszych.
Nie udało się podrzucić "kości niezgody", referat na uroczystą sesję obu rad przygotują historycy i znawcy przedmiotu (dr Edmund Maliński, mgr Zygmunt Brusiło, mgr Paweł Śliwko) i nie ma tu żadnego znaczenia polityczna opcja. Nie zabraknie uroczystej Mszy św. koncelebrowanej z udziałem pocztów sztandarowych kombatantów wojennych i orkiestry wojskowej, oflagowania miasta, spotkania z pierwszymi polskimi osadnikami w Bolesławcu.
Rolę koordynatora uroczystości i kierownictwo nad Społecznym Komitetem Obchodów 50-lecia POWROTU ZIEMI BOLESŁAWIECKIEJ DO MACIERZY przejął Przewodniczący Rady Miejskiej WŁADYSŁAW LANDSBERG, jeden z zasłużonych pionierów, który osiadł w naszym mieście już w roku 1945. Jubileuszowe obchody przeciągną się aż do majowego DNIA ZWYCIĘSTWA i uroczystości lokalnego Święta Kultury – "DNI BOLESŁAWCA".