Bolesławiec miastem turystycznym

Bolesławiec miastem turystycznym
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Radny Zdzisław Abramowicz interesował się działaniem władz miejskich w zakresie promowania walorów turystycznych grodu nad Bobrem. Uważa za niezbędne opracowanie kompleksowej wizji gospodarki turystycznej – z uwzględnieniem informacji, przygotowaniem bazy rekreacyjnej, noclegowej, fachową kadrą przewodników.
Trudno odmówić racji twierdzeniu, że potencjalnie bogate możliwości środowiska mogą przynosić gospodarczy profit.