Noworoczne spotkania

Noworoczne spotkania
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

4 stycznia 1995 r. odbyły się tradycyjne Spotkania Noworoczne Zarządu Miasta z szeroko rozumianą reprezentacją lokalnego środowiska: ludzi kultury i sztuki, nauczycieli, księży, działaczy towarzystw regionalnych, dyrektorów zakładów przemysłowych, biznesmenów i tych wszystkich, którzy swoją pracą w minionym roku odcisnęli trwały ślad w dziejach grodu nad Bobrem.
Rola inicjatora i gospodarza imprez przypadła Prezydentowi Miasta inż. JÓZEFOWI KRÓLOWI, który obszernie i interesująco mówił o sukcesach i niepowodzeniach w realizacji programu rozwoju miasta. Na szczęście rejestr obiektywnych osiągnięć daje prawo do pełnej satysfakcji, a Bolesławiec znów stawiany jest jako wzorzec racjonalnego gospodarowania w trudnym czasie ustrojowej transformacji. Żeby nic być gołosłownym -jeszcze w ostatnich dniach grudnia 1994 r. uzyskaliśmy ponad 300 mln. zł. na dokończenie inwestycji – jako jedyne prócz Jeleniej Góry środowisko lokalne. To nie przypadek , sprawa szczęścia czy sympatii, ale wynik operatywności władzy i trzymania ręki na pulsie wydarzeń. Budżet 1995 r. zamknie się kwotą ponad 128 miliardów zł., a jego zatwierdzenie będzie przedmiotem analizy najbliższej sesji Rady Miejskiej.
Jako ciekawostkę przytoczę fakt, że miasto niebawem doczeka się pierwszego profesjonalnego telewizyjnego filmu informacyjno-turystycznego w trzech wersjach językowych oraz pierwszej po wojnie obszernej monografii naukowohis-torycznej, a być może także innych wydawnictw folderowych (fachowo wydana niedawno mapa-plan miasta i "Informator Miejski" spotkały się z uznaniem użytkowników). Powoli zapełnia się dotkliwa luka wydawnicza ostatnich lat, a to dobrze wróży na przyszłość. Końcowym akordem noworocznego spotkania była otwarta rozmowa na temat obchodów 50-lecia powrotu Ziem Zachodnich i Bolesławca do Macierzy. Tu również osiągnięto pełny consensus.