Z dziejów miasta. Wypełnianie praktyk pobożnych w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w latach 1970-1983

Z dziejów miasta. Wypełnianie praktyk pobożnych w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w latach 1970-1983
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Na zakończenie rozważań dotyczących praktyk religijnych spójrzmy jeszcze na wypełnianie w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy praktyk określanych jako pobożne, będących, a przynajmniej mogących być oznaką szczególnej, bardziej intensywnej religijności. W tym przypadku bierze się na ogół pod uwagę dwie sprawy: częstą Komunię świętą oraz liczbę powołań kapłańskich i zakonnych.
Ogólna liczba Komunii rozdanych w parafii na przestrzeni lat 1970-1983 kształtowała się w granicach 100 tysięcy rocznie. W przeliczeniu na jednego katolika upoważnionego daje to ok. 9-10 Komunii. Najmniejszą ilość Komunii świętych rozdano w pierwszym roku pracy duszpasterskiej (1970), zamykając go liczbą 43 500. Przyczyną tak małej frekwencji przy Stole Eucharystycznym należy widzieć zarówno w powolnym procesie adaptacji nowego ośrodka duszpasterskiego, jak też w trudnych warunkach odbudowy świątyni, co powodowało, że duża część parafian spełniała praktyki religijne w kościele macierzystym, tj. w świątyni p.w. Wniebowzięcia NMP. W następnych latach zauważało się znaczny wzrost udziału wiernych w spożywaniu Pokarmu Eucharystycznego. W 1971 roku rozdano 92 500, w 1972 r. 89 500 i w 1973 r. 96 000 Komunii Świętych.
W 1974 roku rozdano 120 202 Komunii, przez co liczba Komunii przyjętych przez statystycznego katolika podniosła się do 12 w ciągu roku. Był to owoc Misji świętych, jakie w tym czasie przeprowadzili w parafii o.o. redemptoryści. Dalej zauważamy minimalny spadek, nie przekraczający jednak dolnej granicy 91 000 w 1983 roku, co w przeliczeniu na jedną osobę stanowi ok. 8-9 Komunii. W statystycznym poziomie rozdanej Eucharystii, jaki się dostrzegało po roku 1974, należy uwzględnić pewne punkty ekstremalne. Chodzi tu o rok 1975 z liczbą 116 550 rozdanych Komunii, rok 1979 z 108 000 rozdanych Komunii i 1980 z liczbą 124 500 Komunii. Znaczny wzrost w powyższych latach należy tłumaczyć wydarzeniami ogólnokościelnymi, które miały swój odgłos na terenia parafii. Do nich należy zaliczyć Rok Święty 1975, w którym odbyła się renowacja Misji świętych i przyjazd papieża Polaka do Ojczyzny w 1979 roku, na który cała społeczność parafialna przygotowywała się przez odnowę życia religijnego w sakramentach Pokuty i Eucharystii.
W podsumowaniu można dodać, że duża liczba parafian zadawalała się jednorazową Komunią świętą w roku. Na ogół jednak z okazji zamówionej Mszy świętej cała rodzina przystępowała do Spowiedzi i Komunii świętej.
Od pierwszych dni pracy duszpasterskiej nie była obojętna parafii sprawa powołań kapłańskich. W łączności z Kościołem Powszechnym wierni uczestniczyli w budzeniu powołań przez wspólne modlitwy oraz specjalne akcje duszpasterskie.
Modlitwę zanosił kościół bolesławiecki szczególnie w czasie Mszy świętej w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, odprawianych w każdy pierwszy czwartek miesiąca, jak również w corocznych obchodach Tygodnia Powołań. W niedzielę Dobrego Pasterza głoszono homilie poświęcone powołaniom oraz organizowano spotkania katechetyczne i dyskusyjne, a Dzień Modlitw o Powołania w 1972 roku był prowadzony przez kleryków z Seminarium wrocławskiego. Szczególne zainteresowanie sprawą powołań wykazywała młodzież uczestnicząc w corocznie odprawianych dniach skupienia młodzieży żeńskiej w Krzeszowie i Częstochowie, a także w trzydniowych rekolekcjach dla młodzieży męskiej, odbywających się w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Owocem tych wszystkich zabiegów było rozbudzenie w parafii licznych powołań kapłańskich i zakonnych.
Na przestrzeni omawianego okresu sakrament Kapłaństwa otrzymali następujący parafianie: ks. Mirosław Wójtewicz w 1970 roku, ks. Stefan Dombaj w 1976 roku, ks. Ryszard Nowak w 1978 roku, ks. Zdzisław Lec w 1979 roku i ks. Stanisław Szłowieniec w 1981 roku. Ponadto Henryk Trościanko, absolwent Liceum Ogólnokształcącego, wstąpił w 1980 roku do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.
Analizę praktyk pobożnych można powiększyć o cały szereg innych czynności kultu, w których zauważało się liczny udział parafian. Można tu wymienić uczestnictwo w nabożeństwach majowych (ok. 300 osób), czerwcowych (ok. 350 osób), październikowych (ok. 350 osób), Gorzkich Żalach (ok. 350 osób), Drodze Krzyżowej (ok. 350 osób), czy nieszporach. Duży udział wiernych zauważało się w pielgrzymkach i odpustach oraz w nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w krórej brało udział ok. 500 osób. Na ożywioną religijność wskazywały również Kółka Żywego Różańca.
Ostatecznie trzeba powiedzieć, że w omawianej parafii w latach 1970-1983 zauważało się dużą grupę katolików bardziej intensywnie przeżywających swoją religijność od strony praktyk. Inną grupę stanowili katolicy obowiązkowi, uczestniczący w niedzielnej Mszy Świętej i starający się częściej niż raz w roku przystępować do Komunii Świętej. Była też grupa katolików formalnych, którzy, opuszczali niedzielną Mszę Świętą, ale starali się wypełniać obowiązek wielkanocny i wreszcie w parafii istniała grupa katolików świątecznych rzadziej uczęszczających do kościoła.