Bolesławiec w Sudeckiej Agencji Promocji Turystyki

Bolesławiec w Sudeckiej Agencji Promocji Turystyki
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Trudno przesądzać, czy to jaskółka zwiastująca wiosnę, fakt pozostaje bezsporny: Bolesławiec przystąpił do Sudeckiej Agencji Promocji Turystyki z wkładem 5.000 zł. (50 akcji) jako członek-założyciel. W obecności notariusza podpisy pod dokumentem złożyli m.in. członkowie Zarządu Miasta – radny Stanisław Andrusieczko i radny Paweł Śliwko.Członkami – założycielami SAP i T są ponadto: Polska Agencja Promocji Turystyki, Wojewoda Jeleniogórski, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego i 5 miast: Bolesławiec, Lubań, Jeżów Sudecki, Gryfów SI. i Lubomierz. Wniesiono 1.300 akcji. Prezesem agencji został wybrany drogą konkursu Robert Szuber z Jeleniej Góry (pokonując 10 konkurentów). Gród nad Bobrem dysponuje -w porównaniu z innymi miastami -największą ilością akcji. Do Rady Nadzorczej weszła p. Krystyna Cisowska.