Gospodarskim okiem o sprawach miasta

Gospodarskim okiem o sprawach miasta
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Odnotowujemy w chronologicznym porządku inne uwagi, wnioski i interpelacje rajców miejskich. Radny ANDRZEJ CHODYRA postulował modernizację i uzupełnienia w pionowym oznakowaniu ulic miasta, zwłaszcza w punktach uznanych za szczególnie niebezpieczne. Radnego ANTONIEGO SKOBLIŃSKIEGO niepokoił spóźniony – jego zdaniem -termin opracowania budżetu miejskiego na rok 1995 i czas jego uchwalenia przez Radę Miejską.
Wielokrotnie zabierający na sesji głos radny PIOTR ROMAN (pełniący obowiązki Przewodniczącego Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w Jeleniej Górce) zwrócił uwagę na rozstrzygnięcia prawne Sądu Najwyższego, które nie pozwalają na stosowanie korzystnej bonifikaty przy sprzedaży mieszkań. Problem będzie przedmiotem badań i analizy komisji Infrastruktury Miejskiej. Możliwość porównań z rozwiązaniami stosowanymi w innych miastach ma bezsporną wartość praktyczną, stąd zainteresowanie dla głosu i opinii radnego.
Radny PAWEŁ ŚLIWKO upierał się przy potrzebie utwardzenia drogi do ogródków działkowych "Serbonowo", proponując tanie ekonomicznie rozwiązania. Zaapelował też o utworzenie Muzeum Historii Miasta – wzorem dorobku dwu miejscowych szkół nr 4 i nr 8, deklarując gotowość pomocy. Zgłosił też pilną potrzebę odnowienia klatek schodowych i założenia automatów – wyłączników prądu przy ul. Teatralnej (wniosek M.Modl).