Razem z policją w trosce o bezpieczeństwo

Razem z policją w trosce o bezpieczeństwo
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W wielu krajach europejskich, w ramach szeroko rozwiniętej już prewencji kryminalnej przy współudziale władz lokalnych oraz Policji wdrożone zostały do codziennej praktyki różne formy samoobrony i wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Dlatego też proponujemy, bez względu na miejsce Twego zamieszkania, aby każdy w miarę swoich możliwości mógł włączyć się do wspólnej walki z przestępczością i przejawami patologii społecznej.
Tego typu inicjatywy mieszkańców miały już miejsce na terenie naszego kraju i województwa. Zaowocowały powstaniem grup samopomocy społecznej, które tworzą parkingi strzeżone, organizują patrolowanie miejsc szczególnie zagrożonych lub prowadzą działalność profilaktyczną wśród mieszkańców..
Strach przed przestępczością nie może nas sparaliżować ! Tylko wspólnie i szeroko podejmowane działania spowodują, że będziemy mogli żyć spokojnie i bezpiecznie. Nie ma nic gorszego od zobojętnienia i braku zdecydowanej reakcji na wszelkie przejawy zła. Sytuacja taka prowadzi do rozzuchwalenia się sprawców czynów przestępczych i wzrostu ich poczucia bezkarności. PONIEWAŻ I TY MOŻESZ STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA -NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – POWIADAMIAJ W RAZIE KONIECZNOŚCI POGOTOWIE POLICYJNE POD NUMEREM 997, zaalarmuj policję za pomocą CB – radia, albo udaj się osobiście do najbliższej jednostki policji!