Święto Niepodległości

Święto Niepodległości
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Ówczesnym Polakom wydało się, że może to być to krótki okres i w wyniku jakichś korzystnych zmian międzynarodowych będzie można powrócić do ponownego powstania Polski. Nie starczało wyobraźni żeby uświadomić jak długo trzeba będzie czekać na ten fakt. 123 lata niewoli, trzy pokolenia Polaków, 6 powstań narodowo – wyzwoleńczych cały proces germanizacji i rusyfikacji i wszystkie inne nieszczęścia, które spadły na nasz naród. I dopiero w wyniku 1-szej wojny światowej o którą Polacy się modlili w Kościołach, gdyż zdawali sobie sprawę, że tylko wojna między zaborcami stworzy szansę na niepodległe państwo.
Taka szansa powstała. Ówczesnym Polakom wydało się, że może to być to krótki okres i w wyniku jakichś korzystnych zmian międzynarodowych będzie można powrócić do ponownego powstania Polski. Nie starczało wyobraźni żeby uświadomić jak długo trzeba będzie czekać na ten fakt. 123 lata niewoli, trzy pokolenia Polaków, 6 powstań narodowo – wyzwoleńczych cały proces germanizacji i rusyfikacji i wszystkie inne nieszczęścia, które spadły na nasz naród. 1 dopiero w wyniku 1 -szej wojny światowej o którą Polacy się modlili w Kościołach, gdyż zdawali sobie sprawę, że tylko wojna między zaborcami stworzy szansę na niepodległe państwo. Taka szansa powstała. Dalekowzroczność polityków tamtej generacji takich jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos i wielu innych pozwoliła na zapoczątkowanie tworzenia się Odrodzonego państwa polskiego. Największa rola przypadła tu Józefowi Piłsudskiemu, który 10. XI. 1918 r. wraca z więzienia w Magdeburgu i jako Naczelnik państwa tworzy jego zręby. Podjęto trud tworzenia administracji państwowej, prace nad Konstytucją nowej Polski i ustaleniu jej ostatecznych granic o które trzeba było stoczyć trzy powstania Śląskie, powstanie Wielkopolskie i wojnę z Rosją – 1920 r. 76 – ta rocznica Niepodległości nastraja do refleksji nad tym faktem. Wbrew pozorom należy pamiętać, że 123 lata braku państwa polskiego zaciążyły na losach narodu polskiego odczuwalnych do dziś. Kiedy cały XIX – ty wiek był okresem tworzenia się nowoczesnych państw kapitalistycznych myśmy wogóle nic posiadali państwa. Cały wysiłek Polaków był skupiony na walce narodowo – wyzwoleńczej. Kiedy wiek XIX – ty był okresem tworzenia się demokracji parlamentarnych Polacy nie mieli się gdzie się tych demokracji uczyć. Bardziej byliśmy narodem walki niż pracy. Musimy więc wiele nadrobić z tego co przez te 123 lata straciliśmy. Jeżeli do tego dodamy zniszczenia w drugiej wojnie i ogromne straty narodowe (65% majątku narodowego i około 6 mln ofiar ) a później trudny i skomplikowany okres 45 – lecia to nasze refleksje nad przeszłością Polski i widzenie przyszłości z perspektywy 76 – lecia Niepodległości będą pełniejsze.