Stypendium im. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów

Stypendium im. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Najważniejszy ślad, jaki pozostaje po życiu człowieka, stanowi dobro, które uczynił dla innych ludzi. Potomni potrafią wyrazić swoją wdzięczność kultywując pamięć o tych, którzy odeszli.
Od 1968 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu corocznie najzdolniejszym uczniom i absolwentom jest przyznawane stypendium im. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów, wielkich pedagogów współtworzących przed laty bolesławieckie liceum. Można bez przesady powiedzieć, że ich całkowite oddanie się pracy z młodzieżą pozostawiło bezcenny wkład w rozwój zarówno intelektualny, jak i osobowościowy licznych grup wychowanków kilku pokoleń. Przekazując młodzieży cały materialny dorobek swojego życia przedłużyli realizacje świadomie wybranego, życiowego posłannictwa na dalsze lata – kiedy życie ich dobiegło kresu, służą nadal pomocą finansową.
Obecnie fundusz stypendialny to około 100 mln złotych zgromadzonych na koncie Komitetu Rodzicielskiego Liceum dzięki hojności bolesławieckich zakładów pracy i osób prywatnych. Stypendia są wypłacane z odsetek od zgromadzonych wkładów terminowych. Kandydatów do stypendiów jest wielu, bo wielu zdolnych młodych ludzi każdego roku opuszcza mury naszej szkoły.
W bieżącym roku szkolnym z okazji Dnia Edukacji Narodowej na wniosek Rady Pedagogicznej Komitet Rodzicielski, gestor funduszu stypendialnego, przyznał cztery stypendia w wysokości 3 mln złotych wyróżniającym się uczniom i absolwentów szkoły:
1. Magdalena Łużniak
2.Mateusz Falkowski
3.Małgorzata Bazan
4.Jarosław Worobji
Komitet Radzicielski i Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu proszą o wsparcie szkolnego funduszu stypendialnego Heleny i Wincentego Tyrankiewiezów
Zwracamy się do wszystkich, którzy mogą, a przede wszystkim chcą pomóc szkole i jej uczniom, zwłaszcza szczególnie uzdolnionym.
Jeżeli uznają Państwo, że idea stypendium jest godna kontynuowania, prosimy o finansowe wsparcie.
Wpłaty prosimy kierować na Konto Komitetu Rodzicielskiego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu. Nr konta PKO o/Bolesławiec 23618 – 459 -132 (Stypendium im. H. i W. Tyrankiewiczów)