List otwarty

List otwarty
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Szanowni Państwo,
Polski Czerwony Krzyż obchodzi w bieżącym roku 75-lecie swojego istnienia. Przez te wszystkie lata niósł pomoc tym, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Docierał ze wsparciem do ludzi biednych, chorych, samotnych i zagubionych. Działalność opiekuńcza, to tylko jedna z form naszej działalności. Lecz w sytuacji pogarszających się warunków życia wielu rodzin, nabiera szczególnego znaczenia jej humanitarny aspekt. Czerwony Krzyż pomimo wielu kłopotów, w tym trudności finansowych, nie przestał pomagać potrzebującym. W okresie ostatnich kilku lat pogorszyła się sytuacja dzieci. Ciepły posiłek jest czasem jedynym posiłkiem dla dziecka. W ubiegłym roku szkolnym opłaciliśmy ponad 1000 obiadów. W roku 1994 kontynuujemy tę akcję na terenie szkół. Apelujemy do Państwa o wsparcie finansowe Polskiego Czerwonego Krzyża. Jesteśmy organizacją społeczną, możemy dać innym naszą pomoc, lecz jej wymiar podyktowany jest możliwościami finansowymi. Oczekujemy od Państwa życzliwości dla naszych działań oraz wsparcia, bądź finansowego, bądź darowizn w postaci towarów mogących służyć innym. Za każde wsparcie charytatywnej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża serdecznie dziękujemy.
Wiceprezes Zarządu Oddziału Lokalnego PCK- Sławomir Leszczyński.