Kto rządzi miastem? Poznajmy się

Kto rządzi miastem? Poznajmy się
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W poprzednim wydaniu "Głosu" zamieściliśmy notki i zdjęcia "ojców" miasta: Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Obecnie pragniemy przedstawić Czytelnikom Zarząd Miasta, w którym obok Prezydenta zasiadają niżej przedstawieni.
Adrzej Czarciński
Data urodzenia: 30.11.1951 r. w Bolesławcu
Miejsce zamieszkania: Bolesławiec, ul. Staszica 31. Stan cywilny i rodzinny: żonaty, dwoje dzieci.
Wykształcenie: średnie techniczne. Zawód i miejsce pracy: technik elektronik, Zakład Usługowy – SERWIS RTV.
Sposób spędzania wolnego czasu: krótkofalarstwo – znak wywoławczy SP6 AND, członek Polskiego SPDK CLUBU, uprawa własnej działki. Funkcje pełnione w organach gminy: radny, członek Zarządu Miasta oraz członek Komisji Gospodarki Gruntami i Budownictwa. Funkcje pełnione poza organami samorządowymi: -Przynależność partyjna: bezpartyjny. Pełnienie funkcji radnego traktuje jako: Obowiązek wobec naszej Ojczyzny oraz realizację zobowiązań przedwyborczych. To obywatelska powinność i okazja do eliminowania z życia środowiskowego zjawisk negatywnych, licznych niedostatków i bolączek, szkoła samorządności i demokracji, publiczna służba w interesie lokalnej społeczności i całego miasta.
Stanisław ANDRUSIECZKO
Data urodzenia: 17.03.1934 r. Miejsce zamieszkania: Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 7 b,m 7.
Stan cywilny i rodzinny: żonaty, dwoje dorosłych dzieci posiadających swoje rodziny, troje wnuków. Wykształcenie: średnie techniczne oraz Studium Organizacji Kierownictwa.
Zawód i miejsce pracy: technik technolog, emeryt.
Sposób spędzania wolnego czasu: pomoc w budowie domu syna oraz uprawa działki w ogrodzie.
Funkcje pełnione w organach gminy: radny, członek Zarządu Miasta, przewodniczący Zespołu d/s Obywatelskich i Porządku Publicznego w Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego, przewodniczący Klubu Radnych SLD.
Funkcje pełnione poza organizacjami samorządowymi: Prezes Pracowniczych Ogrodów Działkowych "Gwarek", sekretarz Zarządu wojewódzkiego Polskiego Związku Działkowców w Jeleniej Górze.
Przynależność partyjna: bezpartyjny.
Pełnienie funkcji radnego traktuję jako: Funkcje pełnione w Radzie uważam jako ważne zadanie w działalności na rzecz mieszkańców miasta, w którym zamieszkuję 45 lat. Przyjęte obowiązki to możliwość służenia ludziom, którzy obdarzyli mnie swym zaufaniem, wybierając mnie radnym. Będąc emerytem mogę część czasu poświęcić dla pożytku i dobra wszystkich mieszkańców. Mam nadzieję, że we współpracy z całą radą uda się rozwiązać problemy istniejące w zakresie gospodarczym, kulturalnym, a także poprawy w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz polepszenia porządku publicznego na rzecz mieszkańców miasta. Jednym z ważnych problemów dla mnie i pozostałych radnych jest załatwienie miejsca na wywóz nieczystości. Będę również wspierać działania w zakresie Pracowniczych Ogródków Działkowych na terenie miasta.
Władysław ZUZIAK
Data urodzenia: 12.01.1942 r.
Miejsce zamieszkania: Bolesławiec, ul. Broniewskiego 23/10 Stan cywilny i rodzinny: żonaty, żona Wanda i córka Ewa (zamężna)
Wykształcenie: wyższe – inż. geodeta
Zawód i miejsce pracy: geodeta, Kierownik Oddziału Geodezji w Urzędzie Rejonowym w Bolesławcu -urlop bezpłatny w okresie kadencji
Sposób spędzania wolnego czasu: czas wolny spędzam na działce POD.
Funkcje pełnione w organach gminy: radny, Z-ca Prezydenta Miasta Bolesławiec
Funkcje pełnione poza organizacjami samorządowymi: nie ma
Przynależność partyjna: nie należy
Pełnienie funkcji radnego traktuję jako: wyróżnienie i trudne zadanie nałożone przez elektorat. Głównie są to problemy związane z budownictwem mieszkaniowym i zatrudnieniem. Poza tym bardzo ważnymi problemami wymagającymi szybkiego załatwienia jest lokalizacja i budowa wysypiska odpadów i zakończenie budowy oczyszczalni ścieków. Jako radny i członek zarządu chciałbym zrealizować wszystkie ważne propozycje i wnioski wynikające ze spotkań radnych z mieszkańcami i w żadnym przypadku nie dać powodu do krytycznej oceny po zakończeniu kadencji.
Paweł ŚLIWKO
Data urodzenia: 27.08.1935 r.
Miejsce zamieszkania: Bolesławiec, ul. B. Prusa 14/15 m 2
Stan cywilny i rodzinny: żonaty, dwóch synów (mgr inż. elektronik i lekarz pediatra), troje wnuków.
Wykształcenie: wyższe (Studium Rysunku i Malarstwa w Katowicach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie).
Zawód i miejsce pracy: nauczyciel, mgr nauk pedagogicznych ze specjalnością psychologa, emeryt.
Sposób spędzania wolnego czasu: pisanie (publicystyka, informacja prasowa, książki), grafika i malarstwo akwarelowe, praca na działce (hodowla kwiatów)
Funkcje pełnione w organach gminy: radny, członek Zarządu Miasta, członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, członek Rady Programowej Telewizji Lokalnej Bolesławiec, klub Radnych Niezależnych.
Funkcje pełnione poza organizacjami samorządowymi: członek Stowarzyszenia Autorów Polskich, działacz Towarzystwa Miłośników Bolesławca, współpracownik "Głosu Bolesławca" i innych czasopism, działacz TPD.
Przynależność partyjna: bezpartyjny.
Pełnienie funkcji radnego traktuję jako: odpowiedzialną pracę społeczną na rzecz miasta i jego mieszkańców, obywatelskie zaangażowanie w tworzenie trwałej samorządności i lokalnej wspólnoty, przełamywanie barier utrudniających rozwój demokracji, eliminację złych nawyków w rządzeniu i kontaktach między ludźmi, dzielenie się bogatym, długoletnim doświadczeniem zawodowym w profesjonalnych działaniach służących nam wszystkim – sąsiadom, szerszemu środowisku, całemu miastu, z którym identyfikuję się bez reszty. Czas kadencji radnego poświęcę w całości realizacji programu wyborczego i autentycznych potrzeb popierającego mnie elektoratu – w imię postępu, sprawiedliwości i rozwoju grodu nad Bobrem, który stanowi nasz wspólny dorobek, naszą dumę i nasze wspólne dobro. To wielka szansa i piękna forma samorealizacji, dzielenia się z innymi ludźmi tym, co mam jeszcze w sobie cennego do przekazania, nim się przekroczy ostatecznie i nieodwołalnie conradowską "smugę cienia". To organiczna praca pro publico bono.
Edward BURNIAK
Data urodzenia: 26 lutego 1939 roku
Miejsce zamieszkania: Bolesławiec ul Spółdzielcza 7
Stan cywilny i rodzinny: żonaty, dwoje dzieci
Wykształcenie: mgr inż. górnictwa Zawód i miejsce pracy: emeryt
Sposób spędzania wolnego czasu: działka, muzykowanie w kapeli "Bolusie", wędkarstwo, społeczne działanie w Komitecie Zakupu Sprzętu Medycznego dla Szpitala Funkcje pełnione: członek zarządu miasta, członek Komisji Finansów i Rozwoju
Inne funkcje: członek TMB
Przynależność partyjna: bezpartyjny. Pełniąc funkcję radnego i członka Zarządu chciałby mieć większy wpływ na załatwianie pilnych spraw miasta, a w szczególności
- obwodnicy w celu wyeliminowania ruchu tranzytowego z ulic miasta,
-odnowienia substancji mieszkaniowej,
-rozwoju szkolnictwa, kultury i sportu dających możliwość większego rozwoju młodzieży.
Jan JASIUKIEWICZ
Data urodzenia: 6 grudzień 1938 r. Miejsce zamieszkania: Bolesławiec, ul. Z. Augusta 18/12 Stan cywilny i rodzinny: żonaty, żona – nauczycielka, syn – student V roku Politechniki Wrocławskiej
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
Zawód i miejsce pracy: ekonomista, Urząd Miasta Bolesławiec
Sposób spędzania wolnego czasu: jestem domatorem, lubię czytać dobre książki, hobby: telewizyjne programy sportowe i sztuki teatralne
Funkcje pełnione w organach samorządowych: Z-ca Prezydenta Miasta, radny Rady Miejskiej
Funkcje pełnione poza organizacjami samorządowymi: członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przynależność partyjna: bezpartyjny.