Wybrano nowych ławników

Wybrano nowych ławników
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

31 grudnia 1994 r, upływa kolejna kadencja ławników w sądach powszechnych oraz członków kolegiów do spraw wykroczeń w skali całego kraju. Rada Miejska w Bolesławcu na październikowej sesji wybrała 119 ławników Sądu Rejonowego w Bolesławcu, 11 dalszych ławników SR do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (zgłoszone przez związki zawodowe) i 10 zgłoszonych przez terenowy organ administracji ogólnej, a także 35 członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym oraz 7 ławników Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Najwięcej emocji wzbudziła lista kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego, na której nie znalazło uznania rajców miejskich aż 17 osób.
Wniosek stąd oczywisty: nic wystarczy sama chęć pełnienia społecznego, wyjątkowo odpowiedzialnego mandatu. Potrzebne są dodatkowe kwalifikacje moralne i merytoryczne, uznanie w środowisku, zgodność słów i czynów. Epoka "oszołomów" przeminęła z wiatrem historii.