Bolesławieckie święto rzemiosła

Bolesławieckie święto rzemiosła
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W pierwszej dekadzie października '94 Bolesławiec gościł wyjazdowe posiedzenie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Rolę gospodarza pełnił Starszy Cechu w Bolesławcu Eugeniusz STACHOWSKi, a wśród uczestników nie zabrakło sekretarza Krajowej Rady Rzemiosła w Warszawie p. Elżbiety CHUCHOLSKIEJ, prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemiosła we Wrocławiu p. Jana ZIOBERSKIEGO i przedstawicieli wszystkich organizacji rzemieślniczych z terenu woj. jeleniogórskiego oraz dyrektora Centrum Wspierania Biznesu w Jeleniej Górze p. Lesława ŚLIWKO. Po wizytacji władz ze stolicy gród nad Bobrem – obok Zgorzelca – ma punkt informacyjny CWB z perspektywą rozwoju działalności informacyjno-usługowej ze środków finansowych EWG.
Tradycyjnym celem spotkania było uzyskanie informacji o problemach lokalnego rzemiosła i szeroka wymiana doświadczeń. Liczył się również udział i głos miejscowych radnych: członka zarządu miasta p. Pawła ŚLIWKO, przewodniczących komisji – Rozwoju – Gospodarczego i Finansów Jacka RUCHAŁY, Oświaty, Kultury i Sportu – Doroty PIŃCZUK oraz podobnej komisji Rady Gminy Bolesławiec – Urszuli RUP.
Uzasadniony niepokój zebranych budzi stan i kondycja gospodarcza środowiskowego rzemiosła, które zawsze stanowiło element miastotwórczy i czynnik rozwoju ekonomicznego lokalnej wspólnoty. Dyskusja skupiła się m. in. na szkoleniu uczniów w liczbie około 3 tys. przyszłych czeladników i mistrzów, z tego ponad 500 zdobywa zawód w szkołach Bolesławca i Zgorzelca, 800 w Jeleniej Górze, 400 w Lubaniu, a pozostali w Kamiennej Górze. Wzorowo układa się współpraca z placówkami oświatowymi, b. wysoko oceniono współdziałanie z miejscową Szkołą Handlowo – Usługową. Przy okazji wręczono akty nominacyjne na członków komisji egzaminacyjnych mistrzom różnych zawodów, co oznacza możliwość organizowania kursów oraz egzaminów czeladniczych i mistrzowskich na miejscu – w Cechu Rzemiosł Różnych w Bolesławcu.