Radni miejscy uchwalili Kodeks Etyki

Radni miejscy uchwalili Kodeks Etyki
fot. b.org Kodeks Etyki Radnego Rady Miasta Bolesławiec to dokument wyznaczający zasady postępowania miejskich radnych. Za przyjęciem kodeksu opowiedziało się 12 radnych koalicji, przeciw było 5 radnych lewicy, jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.
istotne.pl rada miasta, kodeks etyki radnego

Kodeks zakłada, że radnym pomogą w dobrym "zachowywaniu się" ogólne zasady etycznego postępowania. Radni powinni zatem – jak czytamy w kodeksie – postępować zgodnie z zasadami: praworządności, bezstronności i bezinteresowności, obiektywności, uczciwości, rzetelności, odpowiedzialności i jawności.

Radny powinien dbać o interes publiczny, godnie się zachowywać oraz być uprzejmym i życzliwym w kontaktach z obywatelami. Radni są także zobowiązani do udzielania informacji o działaniach podejmowanych na rzecz mieszkańców.

Dyskusja nad Kodeksem wzbudziła wiele kontrowersji. Niektórzy radni zastanawiali się, czy regulacje kodeksowe mogą zmienić człowieka? Czy możliwe jest przestrzeganie zasad postępowania, bardziej zbliżonych do ideałów niż realiów życia?

Zobacz także

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec