Program konferencji naukowo-technicznej nowogrodziec 26-27 VI 1997 r.

Program konferencji naukowo-technicznej nowogrodziec 26-27 VI 1997 r.
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

26 czerwca 1997- czwartek
9.00-10.00 Otwarcie Konferencji, uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy
10.00-10.15 Przerwa na kawę 10.15-12.00 I-Sesja
L. Stoch Surowce ilaste rejonu Dolnego Śląska i perspektywy rozwoju technologii ich przeróbki.
K. Sztaba Podstawy kompleksowego wykorzystania surowca kaolinowego.
A. Siwiec, A. Pytliński Uszlachetnianie kaolinów metodą separacji magnetycznej wysokogradientowej w słabym polu. 12.00-12.15 Przerwa na kawę
12.15-14.15 II Sesja
B. Makary, A. Nowak Klasyfikacja ziarnowa kaolinów i jej wpływ na jakość wytwarzanych produktów.
E. Sanocka Wymagania na kaolin dla przemysłu porcelany stołowej.
W. Łukasik Surowce ceramiczne do produkcji płytek najwyższej jakości.
B. Kusior Wymagania na surowce ceramiczne do produkcji wyrobów sanitarnych
Z. Waleczek Surowce ilaste do produkcji płytek gress porcelanato
14.15-15.00 Obiad
15.00-19.00 Zwiedzanie Kopalni i Zakładu Przeróbczego "Surmin-Kaolin"
20.00 Uroczysta kolacja
27 czerwca 1997 r.
8.00-9.00 Śniadanie
9.30-10.00 Przejazd do Kopalni w Nowogrodźcu
10.00-12.00 III Sesja
P. Wyszomirski, E. Sanocka Sferosyderyty turoszowskie jako potencjalny surowiec barwonośny dla ceramiki.
L. Pyskło Dull Kaoliny dla przemysłu gumowego i wpływ na jakość produktów wyrabianych z gumy.
S. Krawczyk Dostawy surowców kaolinowych w partiach wielkotonażowych i podniesienie jakości produkcji w wyniku takich dostaw.
J. Wrembel Kaolin jako wypełniacz wysokogatunkowych specjalistycznych papierów okładzinowych
L. Łukwiński Możliwość stosowania wybranych kaolinów z KSM Surmin-Kaolin w przemyśle materiałów ogniotrwałych
E. Nowożeniuk Kaoliny dla przemysłu porcelany elektrotechnicznej.
12.00-12.30 Przerwa na kawę
12.30-14.00 Dyskusja i zakończenie Konferencji
14.00-15.00 Obiad
Korespondencję dotyczącą konferencji prosimy kierować na adres:
Instytut Szkła i Ceramiki
Oddział w Krakowie
ul. Lipowa 3
30-702 Kraków
"Konferencja Surmin"
Tel. (012)23 67 77
Fax (012)23 58 36
Informacji udzielają: Kraków, dr. inż. Anna Warenica, ? 23 66 77 wew. 122, mgr. inż. Małgorzata Adamczak ? 23 67 77 wew. 193.
Materiały konferencyjne uczestnicy otrzymują na miejscu.
Adres Konferencji:
Kopalnie Surowców Mineralnych
"Surmin-Kaolin" Sp. Akcyjna
59-730 Nowogrodziec
ul. Kaolinowa 35 tel. (075) 73 165 11.