Obchody Dnia Zwycięstwa i zjazd kombatantów

Obchody Dnia Zwycięstwa i zjazd kombatantów
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Z udziałem prawie trzystuosobowej grupy kombatantów Bolesławca i okolic na terenie 18 Pułku Rakiet uroczyście obchodzono dzień zakończenia działań wojennych na kontynencie europejskim. Podczas zbiórki z rąk wojewódzkiego prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych płka Edwarda Jakubowskiego najbardziej zasłużeni dla związku otrzymali cenne odznaczenia. W grupie siedmiorga odznaczonych prestiżowym medalem za zasługi i działalność na rzecz środowiska kombatanckiego wszystkich organizacji współdziałających na terenie Bolesławca w zakresie społecznego poradnictwa medycznego i chirurgicznego, za wielkie serce i bezinteresowność okazywane bohaterom tamtych dni znalazła się lek. med. Janina Piestrak-Babijczuk. Ponadto dziewiętnaściorgu osobom wręczono Krzyże Weterana Walk o Niepodległość. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i uczniowie naszych szkół.
Tego dnia odbył się również pierwszy Zjazd Kombatantów RPiBWP Ziemi Bolesławieckiej. Nowo wybranym prezesem Koła Miejsko-Gminnego Związku (nieformalnie działającego już prawie pół roku) został ppłk. w st. spocz. Włodzimierz Kowalski. Obowiązki wiceprezesów przyjęli na siebie: mjr w st. spocz. Antonii Świerzewski i sierż. szt. w st. spocz. Józef Puź. Sekretarzem będzie kpt. w st. spocz. Zbigniew Sonta, a skarbnikiem st. sierż. w st. spocz. Leszek Miketyński. Ponadto w składzie zarządu znaleźli się: kpt. w st. spocz. Antoni Krasowski, por. w st. spocz. Aniela Duma, por. w st. spocz. Stanisław Żurowski, sierż. sztab, w st. spocz. Stanisław Toporowski, starsi sierżanci w st. spocz.: Władysław Hołub, Kazimierz Konopka, Stanisław Rzemek, Stanisław Zarzycki i sierż. w st. spocz. Kazimierz Myjek. Godność honorowego prezesa nadano żołnierzowi Września 1939 r. i II AWP płk. w st. spocz. Tadeuszowi GołębiewskiemuU.