Z dziejów miasta. Wizyta Matki Bożej – hetmanki żołnierza polskiego

Z dziejów miasta. Wizyta Matki Bożej – hetmanki żołnierza polskiego
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Misjami świętymi i nawiedzeniami obrazu Matki Bożej – Hetmanki Żołnierza Polskiego Kościół Rzymskokatolicki przygotowuje swoich wiernych do powitania (wejścia) trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Taką, niewątpliwie wyróżniającą żołnierzy (także wszystkich "mundurowych"), w przededniu 46 Kongresu Eucharystycznego i wizyty duszpasterskiej papieża – Polaka Jana Pawła II okazją do umocnienia wiary i refleksji nad własną osobą był pobyt tego obrazu w bolesławieckim garnizonie w połowie kwietnia.
Obraz – replika (oryginał ufundowany przez dziewięciu generałów II Rzeczypospolitej znajduje się na Jasnej Górze) wędruje po garnizonach Śląskiego Okręgu. Do Bolesławca przybył ze Świętoszowa. Po przywitaniu przez dowódcę garnizonu płk. dypl. Stanisława Chwojnickiego w asyście kompanii honorowej, żołnierzy jednostek garnizonu, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej, licznie przybyłych członków organizacji kombatanckich, harcerzy, młodzieży i duchowieństwa na czele z księżmi prałatami: Władysławem Rączką i Wojciechem Mroszczakiem obraz został przeniesiony do Kościoła Garnizonowego pw. św. Cyryla i Metodego. Tam, przez kolejne trzy dni wierni uczestniczyli w liturgicznym powitaniu, mszach świętych, Apelach Jasnogórskich i nocnym czuwaniu. Pożegnalną mszę świętą celebrował dziekan Śląskiego Okręgu Wojskowego ks. mjr January Wątroba. Obraz "powędrował" do Gubina.