Ważniejsze wydarzenia w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w 1985 roku

Ważniejsze wydarzenia w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w 1985 roku
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Zgodnie z życzeniem Kurii Metro­politalnej we Wrocławiu ks. dziekan Edward Bober rozpoczął starania u władz państwowych poprzez Wydział Wyznań w Jeleniej Górze o zezwolenie na budowę nowego kościoła na osiedlu za torami w obrębie ulic: Orzeszkowej-Łąkowa. Po załatwieniu wszelkich formalności otrzymano teren o po­wierzchni 0,35 ha.
W dniu 3 marca 1985 roku umiesz­czono w kościele parafialnym Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bole­sławcu dwa nowe ołtarze boczne wykonane z drzewa klonowego przez pana stolarza Tadeusza Herbuta z Gromadki. Koszt tych ołtarzy wyniósł trzysta tysięcy złotych. W ołtarzach są umieszczone dwa obrazy olejne malowane na płótnie przez artystę Jerzego Masternaka z Kotowic k/Oławy. Jeden przedstawia miłosier­nego Chrystusa, drugi Św. Krzysztofa.
W dniu 15 lutego 1985 roku zmarła siostra Emilia Ott, która dnia 24 maja 1980 roku przeszła do Kościoła katolickiego. Pogrzeb siostry Emilii odbył się w kościele parafialnym. W uroczystości wzięło udział sześciu księży miejscowych, siostry adoratorki, elżbietanki oraz diakonissy ewange­lickie z Magdeburga, do którego to zgromadzenia siostra Emilia należała. Zmarła zasłużyła się na terenie Bolesławca przede wszystkim lecze­niem małych dzieci.
W dniu 1 maja 1985 roku zmarła opatrzona sakramentami świętymi matka ks. dziekana Edwarda Bobera – Katarzyna Bober, która od 15 lat mieszkała na plebanii i pomagała w pracy domowej. Codziennie uczestniczyła we Mszy świętej i przystępowała do Komunii świętej. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w Bolesławcu w kościele parafialnym. W koncelebrze brali udział księża: ks. kan. Jan Słomka z Nowogrodźca, ks. prob. Edmund Tkocz z Ocic, ks. prob. Władysław Karwacki z Bolesławca., ks. kan. Eugeniusz Hadrian z Zebrzydowej, ks. prałat dziekan Władysław Rączka, ks. prefekt Jan Czachor, ks. prefekt Piotr Krzywania, ks. prefekt Tadeusz Kmieć oraz ks. dziekan Edward Bober, który przewodniczył koncelebrze. Był również obecny ks. prob. Henryk Drewniok z Trzebienia. Udział wiernych w pogrzebie był bardzo liczny.
W sobotę dnia 25 maja 1985 roku o godzinie 18.30 w kościele parafialnym Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu odbyło się spotkanie wiernych z wybitną aktorką Haliną Mikołajską, która przedstwiła "Tryptyk Maryjny" w ramach katechezy dla dorosłych. Był to piękny utwór o treści religijnej przedstawiający całokształt życia i Matki Bożej i Jej Syna Jezusa Chrystusa. Udział wiernych w tym przedstawieniu był liczny. W dowód wdzięczności wierni złożyli aktorce kwiaty i wręczyli jej flakon z bole­sławieckiej ceramiki.
Wizytacja kanonicza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bole­sławcu przy pl. Zamkowym 1b została przeprowadzona przez biskupa Józefa Pazdura dnia 23 czerwca 1985 roku. Ks. biskup spotkał się m.in. z nau­czycielami, których przybyło do sali katechetycznej ok. pięćdziesięciu.
Zgodnie z tradycją tej parafii w ostatnia niedzielę lipca odbyło się uroczyste nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa, patrona kierowców. Uroczystą Mszę świętą odprawił ks. prof. Norbert Jonek z Wrocławia., a kazanie skierowane do kierowców wygłosił ks. kan. Jan Słomka z Nowogrodźca. Udział wiernych był bardzo liczny, w tym kierowców uczestniczyło około stu. Na zakończenie uroczystości odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem i obrazem św. Krzysztofa niesionym przez kierowców.
Na początku sierpnia w parafii wierni złożyli uroczyste przyrzeczenie, że we wspomnianym miesiącu nie będą pić alkoholu. Do okolicznościowej księgi wpisało się 287 osób.
Młodzież parafii brała udział w pielgrzymce do sanktuariów maryjnych. Najpierw pod prze­wodnictwem ks. Piotra Krzywani w dniach od 6 do 15 sierpnia podążano pieszo do Częstochowy. W dniu 15 września 54 chłopców i dziewcząt uczestniczyło w Ogólnodiecezjalnej Pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Wambierzycach.
W każdy pierwszy piątek miesiąca księża odwiedzali w domach chorych parafian, zanosząc im Najświętszy Sakrament. Odwiedzono w tym dniu ponad 80 chorych, słabych fizycznie, którzy nie mogli przyjść sami do kościoła.
W dniach od 18 do 26 października zorganizowano "Tydzień Kultury Chrześcijańskiej". Goszczono m.in. bpa Adama Dyczkowskiego pana prof. Patera z Wrocławia. Udział okoli­cznych księży i wiernych był znaczny.