Miniwywiady. Z Urszulą Róg

Miniwywiady. Z Urszulą Róg
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Pani osoba kojarzy się przede wszystkim z Cechem.
Tutaj pracuję na co dzień jako starszy specjalista do spraw ZUS i oświaty. To już szmat czasu, bo zaczęłam pracę w r. 1980 i dziś nie umiałabym rozstać się z rzemiosłem, biurem, otoczeniem, młodzieżą, która uczy się i zdobywa kolejne szczeble rzemieślniczego wtajemniczenia. Praca z młodzieżą daje mi ogromną satysfakcję, odpowiada mi rodzinna niemal atmosfera w kontaktach międzyludzkich, cieszy postęp w odpowiedzialnej pracy, łatwość porozumiewania się z ludźmi, wzajemna życzliwość i pomoc. Identyfikuję się bez reszty z moją pracą, moim otoczeniem, moim Cechem, a to w życiu wyjątkowo ważne i potrzebne.
Jest Pani również radną, a to bezsporny wyraz społecznego uznania.
Tak, sprawuję funkcję radnej Rady Gminy Bolesławiec i przewodni­czącej Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. To sfera zupełnie innych doświadczeń, zgodnych zresztą z moimi zainteresowaniami. Tu również nie brakuje satysfakcji z racji harmonijnego współdziałania radnych, ale także z uwagi na widoczną gołym okiem poprawę sytuacji wiejskich placówek oświatowych. Naszą "specjalnością" gminną są piękne i nowoczesne, wielofunkcyjne sale gimnastyczne przy szkołach, których kiedyś po prostu brakowało. Najnowszą oddaliśmy do użytku w Ocicach: służy nie tylko dzieciom i rozwojowi kultury fizycznej, ale stanie się miejscem imprez kulturalnych dla wszystkich mieszkańców, miejscem spotkań, uroczystości – także tych rodzinnych typu np. wesele, przyjmowanie gości itp. To ważny element integracji lokalnego środowiska, czynnik kulturotwórczy, warsztat pracy oświatowej, otwarcie szkoły na świat. Przystępujemy do budowy nowej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Kraśniku (odbył się juz przetarg i jest wykonawca), mamy dokumentację na podobny obiekt w Kruszynie.
Imponujące dokonanie oświatowe...
To nie koniec. Cel strategiczny to likwidacja małych szkół o kilkunastu uczniach i tworzenie warunków dojazdu dla tych dzieci do nowoczesnych pełnych szkół 8-klasowych z dobrą kadrą nauczycielską o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych. Chcemy mieć szkoły dobre w zakresie poziomu kształcenia i bliskie dzieciom, dające gwarancje bezkolizyjnego przejścia na wyższy poziom edukacji w szkole średniej.
Życzymy pełnego sukcesu w realizacji ambitnych zamierzeń.