Z raportu o stanie Bolesławca

Z raportu o stanie Bolesławca
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W r. szk. 1994/95 w szkołach uczyło się 5.983 uczniów w 230 oddziałach. Średnio w oddziale uczyło się 26 dzieci (stan ten nie zmienia się od r. 1993). W 8 szkołach podstawowych (bez Szkoły Specjalnej Nr 7) dzieci uczą się na dwie zmiany (łącznie 52 oddziały). W klasach I-III uczy się 33% dzieci.
Dla 5.983 dzieci szkoły dysponują 182 izbami lekcyjnymi, w tym 48 pracowniami przedmiotowymi i 11 salami gimnastycznymi. Zaznacza się też niż demograficzny (dane z lutego 1995 r.), maleje zapotrzebowanie na miejsca w szkołach. W r. 2002 uczniów będzie w mieście aż o 1722 mniej, ich łączna liczba zmniejszy się do 4.430 (w tym 199 dzieci wiejskich). W obwodzie Szkoły Nr 9 spadek wyniesie 30,2% (w r. 2002 tylko 349 uczniów, średnio po 23 osoby w klasie), stąd nie planuje się tu budowy nowej placówki oświatowej. W Szkole Nr 10 spadek wyniesie w tym czasie aż 41,8%, stąd potrzeba zmiany rejonów szkolnych (puste izby lekcyjne).
60% nauczycieli legitymuje się wyższym wykształceniem. Brakuje natomiast wykładowców języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego, brakuje też pracowni-laboratoriów językowych oraz pracowni informatycznych. 48 istniejących pracowni wymaga uzupełnienia, wyposażenia w sprzęt audiowizualny i nowoczesne pomoce naukowe.