Konkurs filmowy

Konkurs filmowy
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Dla uczniów szkół podstawowych i śred­nich, którym nieobojętny są sprawy ekolo­gii i racjonalnego trybu życia, Szkoła Pod­stawowa nr 5 w Bolesławcu oraz Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Mia­sta organizuje konkurs filmowy pod hasłem "Nowy styl bycia – to zdrowy tryb życia". Organizatorzy imprezy liczą na ciekawe prace indywidualne lub zespołowe (pięć minut materiału filmowego) rejestrujące techniką video pozytywne zjawiska, posta­wy i nawyki wskazujące na troskę o najbliż­sze nam środowisko, własne zdrowie i sza­cunek dla otaczającej nas przyrody. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne: I m -100 zł
II m – 70 zł
III m – 30 zł ufundowane przez PSS "Społem". Każda bolesławiecka szkoła podstawowa i średnia otrzymała już szczegółowe informacje i regulaminy. Konkurs trwa do 31 marca 1997 roku. nad jego przebiegiem czuwa p. T. Kicińska z SP nr 5 (tcl. 35-00).