"Jugosławia jaką pamiętamy..."

fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Pod tym hasłem w dniu 20 kwietnia 1996 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiąt­kowej w 50. rocznicę przyjazdu Polonii Jugosławiańskiej do Bolesławca. Tablica ta znalazła swoje miejsce na obelisku poświęconym 50. Rocznicy przyjazdu Polaków z Kresów Wschodnich (pisaliśmy o tym w "GB" nr 9/95). W obec­ności władz samorządowych i kościelnych miasta, licznie przybyłych przedstawicieli i rodzin Polonii dokonano odsłonięcia tablicy z tekstem: "Po latach tułaczki ponownie na ojczystej ziemi – Reemigranci z b. Jugosłwii". Po okolicznościowych przemówieniach Prezydenta Miasta p. Józefa Króla, przedst. Kom. Org. p. Karola Zięcika oraz poświęceniu tablicy przez ks. prałata Władysława Rączkę uczestnicy uro­czystości udali się do Bolesławieckiego Ośrodka Kultury.
Czas do późnych godzin nocnych został wypeł­niony: otwarciem i zwiedzaniem wystawy "Jugosławia, jaką pamiętamy i jakiej nie znamy...", występami Zespołów Folklorystycz­nych z Bolesławca i okolic oraz degustacją ory­ginalnych jugosławiańskich potraw na czele z "pieczenicą i rakiją..."
Dzięki społecznikom z Komitetu Organizacyj­nego na czele z p. Wojciechem Ilczyną impreza należała do bardzo udanych, pozostawi niezatarty ślad w pamięci jej uczestników.