Informacja

Informacja
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Zarząd Gminy w Osiecznicy informuje, że Gmina Osiecznica w swoich zasobach komunalnych posiada nieruchomości, które zamierza zbyć, sprzedać w formie przetargu:
1/ w miejscowości Świętoszów teren o pow. 6 ha zabudowany 18 budynkami koszarowymi. Po wykonaniu podziału geodezyjnego wydzielone nieruchomości będą sprzedawane na prowadzenie działalności handlowo-uslugowej, drobnej wytwórczości i przemysłu, a także przewidziany jest teren na stworzenie targowiska oraz teren pod budowę garaży dla mieszkańców Świętoszowa.
2/ We wsi Kliczków grunty o pow. 13 ha położone przy rzece Kwisa z przeznaczeniem na stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej.
3/ We wsi Parowa obiekty po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej składające się z dwóch jałowników, silosów położonych na działce o pow. 1 ha z możliwością prowadzenia działalności rolniczej lub innej działalności wytwórczej.
W/w nieruchomości będą sprzedawane w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu będą podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osiecznicy pok. nr 2, tel. 111 lub 107.