X Ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej '96 w bolesławcu – rozstrzygnięty

X Ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej '96 w bolesławcu – rozstrzygnięty
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Jury w składzie: Zenon Harasym (ZPAF, A-FIAP), Mikołaj Jankowski (prezes BTF), Mirosław Drews (red. nacz. "Nowej Gazety Lubińskiej") – dnia 8 .IX.96 r. dokonało oceny 447 fotografii 60 autorów i zakwalifikowało do wystawy 110 prac czarno-białych i barwnych 37 autorów, przyznając następujące nagrody:
-W kategorii do 15 lat:
I nagroda (450 zt) – Partycji Głowali z Rybnika,
II nagroda (350 zl) – Wojciechowi Miętce z Krakowa,
III nagroda (200 zł) – Tomaszowi Żukrowskiemu z Bolesławca.
Trzy wyróżnienia (każde po 130 zł): Katarzyna Radkowska z Włocławka, Maciej Polański z Częstochowy, Marcin Stawny ze Szczecina.
Nagrody rzeczowe: album fotograficzny (fundator BOK) otrzymała Patrycja Głowala za trafne ujęcie tematów oraz Tomasz Zukrowski jako najmłodszy debiutant otrzymał aparat fotograficzny Kodak Star AF (fundator – firma Foto World).
-W kategorii do 25 lat:
I nagroda (650 zł) Magdalena Fanslau z Gdyni,
II nagroda (500 zł) Piotr Kardasz ze Słubic,
III nagroda (400 zł) Andrzej Łazowski ze Szczecina.
Cztery wyróżnienia (każde po 250 zł) otrzymali: Katarzyna Kosińska z Leszna Wlkp., Marcin Hołda z Krakowa, Daniel Raczyński z Rybnika, Maciej Frydrysiak z Koszalina.
Nagrodę specjalną Prezydenta Miasta Bolesławca otrzymała Magdalena Fanslau z Gdyni za twórczość artystyczną w fotografii.
Jury z zadowoleniem oceniło wysoki poziom artystyczny nadesłanych prac, szczególnie tych z kategorii do 25 lat, jednocześnie wyraziło uznanie dla organizatora – Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego.