Święto wojsk lądowych

Święto wojsk lądowych
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

12 września – w rocznice bardzo ważnej w dziejach naszego kontynentu, zwycięskiej bitwy pod Wiedniem Zjednoczonych Sił Zbrojnych i Wojska Polskiego pod wspólnym dowództwem króla Jana III Sobieskiego – obchodziliśmy po raz pierwszy Święto Wojsk Lądowych.
Dzień ten, ze wszech miar szczególny, skłania do głębokiej, historycznej refleksji nad przeszłością narodu, nad dziejów oręża polskiego, zmusza do myślenia o przyszłości, o bezpieczeństwie i niepodległym bycie naszej Ojczyzny.
Wojska lądowe od zarania dziejów stanowiły podstawowy trzon sił zbrojnych. W tym czasie przebyły wielką drogę rozwojową, w której zmieniały się żołnierskie pokolenia, taktyka ich użycia, struktury organizacyjne oraz stosowana przez nie technika i wyposażenie. W składzie wojsk lądowych wiodącym rodzajem wojsk są wojska rakietowe. Ich nieustanny rozwój sprawił, że obecnie są najpoważniejszym, nie znającym miejsca i celu, do którego mogłyby dotrzeć. Dysponują też największa siła ognia na współczesnym polu walki, do tej grupy zaliczamy broń, jaka jest na wyposażeniu jednostek bolesławieckiego garnizonu.
Decyzja Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego w sprawie obchodów tego święta dotarła do jednostek wojskowych stosunkowo późno. Niemniej jednak dowódcom obu pułków udało się nadać obchodom rocznicy "Wiktorii Wiedeńskiej" uroczysty charakter.
Na zbiórkę do 11 Bolesławieckiego Pułku Przeciwlotniczego przybyły trzy klasy Szkoły Podstawowej Nr 2 z panią Dyrektor Stanisławą Patreuchą, kapelan – ks. kpt. rez. Wojciech Mroszczak i delegacja pułkowego koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych na czele z ppłk rez. Wiesławem Pawłowskim. Dowódca, ppłk dypl. Andrzej Stenka oraz przedstawiciele grup środowiskowych kadry i gości złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym tragiczną śmierć dziesięciu żołnierzy pułku na stacji kolejowej w Pile w maju 1988 r.
W 18 Pułku Rakiet żołnierzom stojącym w zwartym szyku na placu zbiórek towarzyszyli uczniowie szkół średnich: obydwu liceów ogólnokształcących i Liceum Elektronicznego, na czele z wychowawcami i dyrektorem TE – radnym Radym Miasta Andrzejem Rudzińskim. Popisy nieetatowej orkiestry wojskowej oklaskiwały także dzieci z przedszkola wojskowego. Goście obejrzeli rejon zakwaterowania żołnierzy służby zasadniczej oraz kilka egzemplarzy sprzętu wojskowego. Środowisko kombatanckie reprezentował mjr w st. spocz. Antoni Świerzewski – były dowódca plutonu frontowej 3 dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta, a członków ZBZZ przy 18 pr – wiceprzewodniczący ppłk rez. Ignacy Kwik. Tego dnia przeprowadzono zawody sportowe. M.in. wśród żołnierzy służby zasadniczej w wieloboju zwyciężył st. szer. Mariusz Pancerz. Kolejne miejsca zdobyli: plut. nadt. Robert Sapeta i szer. Tomasz Mychal. Drużynowo pierwsze miejsce wywalczyli podkomendni mjra Krzysztofa Ussa. Emocjonujący przebieg miał także halowy turniej piłki nożnej. Triumfował zespół w składzie: mjr Jacek Dymarski, kpt. Robert Pochodaj, kpt. Marek Laskowski, ppor. Jarosław Wawrów, st. chor. Dariusz Dzikowski, chor. Paweł Grzyb i st. sierż. sztab. Zbigniew Tyczyński. Zdobywców czołowych lokat dowódca – płk. dypl. Stanisław Chwojnicki wyróżnił okolicznościowymi dyplomami.
PS. Dowódcę 11 Bolesławieckiego Pułku Przeciwlotniczego Pana ppłk. dypl. Andrzeja Stenkę przepraszam za zniekształcenie nazwiska w poprzednim "GB"