Diecezjalne i wojewódzkie dożynki – 96 – Nowogrodziec

Diecezjalne i wojewódzkie dożynki – 96 – Nowogrodziec
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W niedzielę 8 września w Nowogrodźcu odbyły się diecezjalne i wojewódzkie uroczystości dożynkowe.
Na obchody przybyły delegacje województw: jeleniogórskiego, legnickiego i wałbrzyskiego z wojewodami: Januszem Pezdą, Ryszardem Maraszkiem, Henrykiem Gołębiowskim i ordynariuszem Diecezji Legnickiej biskupem Tadeuszem Rybakiem na czele.
Gospodarz dożynek powitał przybyłych na uroczystość dożynkowa gości, przypominając, że od zarania dziejów przełom sierpnia i września to okres, w którym polska wieś tradycyjnie obchodzi uroczystości dziękczynienia za zebrane plony z naszych pól, ogrodów i sadów, za dar żniwny, jakim jest zboże, a następnie wspaniały, pachnący chleb.
"Dzisiaj zebraliśmy się w Nowogrodźcu, sercu gminy, w której na dwóch trzecich ogólnej powierzchni gruntów rolnych prowadzą około 1200 gospodarstw rolnych, aby złożyć wyrazy uznania i podziękować rolnikom województw legnickiego, wałbrzyskiego i jeleniogórskiego za całoroczny trud, godzien najwyższego szacunku.
Chciałbym przekazać Wam słowa uznania za Waszą pracowitość, upór i przywiązanie do ziemi oraz codzienną gościnność i serdeczność. To właśnie te cechy chłopa polskiego skłaniają nas do darzenia tych ludzi szacunkiem, ale również dopingują do codziennej dbałości o poprawę warunków ich życia.
Dzisiejsza uroczystość Dożynkowa jest okazją, by podziękować Wam za Waszą ciężką pracę i godzien szacunku trud, dający chleb. Wartość chleba znają najlepiej ci, którzy pracują w pocie czoła, rzucając ziarno w ziemię – ziarno, które obumiera, aby potem wydać stokrotny plon. Kto choć raz w życiu był głodny, ten nigdy nie przejdzie obok chleba bez okazania mu należytego szacunku. Szacunek ten trzeba zaszczepiać młodemu pokoleniu, które wychowywane w sytości nie docenia w pełni jego wartości.
Niech dzisiejsza uroczystość pozwoli wzmocnić nadzieję i optymizm, stale cechujący rolników, umożliwiający szczęśliwe zakończenie żniw.
Tego wszystkim Rolnikom serdecznie życzę.
Chciałbym również, Szanowni rolnicy, życzyć Wam wszystkim dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.