Spotkania z folklorem

Spotkania z folklorem
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Tradycyjnie już w połowie maja Regionalne Centrum Kulturalne w Jeleniej Górze organizuje już XVI Spotkania z Folklorem. Do sali teatru w Cieplicach zjechało 40 zespołów (kapele, zespoły śpiewacze, grupy młodzieżowe, soliści). Spotkaniom z Folklorem patronują:
-Rada Miasta Jeleniej Góry,
-Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jeleniej Górze,
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze,
Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jeleniej Górze. W spotkaniach z Folklorem wzięły udział wszystkie gminy województwa jeleniogórskiego. Najliczniejszą ekipę wystawiła Gmina Świerzawa. Gmina Bolesławiec reprezentowana była przez zespół śpiewaczy z Żeliszowa wraz z grupą młodzieży, zespół śpiewaczy z Ocic oraz duet z Żeliszowa (Olga Burdyna i Anna Gogulska).
W inauguracyjnym przemówieniu zebrani zostali poinformowani, że Minister Kultury i Sztuki przyznał odznaczenia "Zasłużony Działacz Kultury" pięciu paniom – kierowniczkom zespołów ludowych i jednocześnie przewodniczącym Kół Gospodyń Wiejskich, przy których te zespoły działają. Cztery panie zostały uhonorowane Dyplomami Ministra Kultury i Sztuki, w tym pani Olga Burdyna z Żeliszowa.
Przesłuchania konkursowe trwały dwa dni – 18 i 19 maja 1996. Jury w składzie: prof. Bogusław Linette, mgr Mirosława Bobrowska, mgr Anna Szałaśna, mgr Henryk Dumin przyznało nagrody:
1/ w kategorii zespołów śpiewaczych sześć równorzędnych pierwszych nagród dla zespołów z Lubawki, Radostowa, Ruszowa, Sędziszowej, Zbylutowa i Żarek Średnich.
2/ osiem równorzędnych drugich nagród otrzymały zespoły z Dobkowa, Henrykowa, Lubiechowa, Mirska, Ocic, Przejęsławia, Żeliszowa i Żarskiej Wsi.
3/ cztery równorzędne trzecie nagrody otrzymały zespoły z Chełmska, Milikowa, Mroczkowie i Skorzenic.
4/ trzy wyróżnienia przyznano zespołom z Lasowa, Nowego Kościoła i Podgórek.
Przyznano wiele nagród i wyróżnień poszczególnym wykonawcom. Wytypowano zespoły na Ogólnopolskie Spotkania z Folklorem w Kazi­mierzu n/Wisłą – zespół śpiewaczy z Radostowa, Ruszowa i Sokołowca.
Wartością konkursu jest coraz liczniejsze uczestnictwo dzieci i młodzieży, która przejmuje tradycje dziedzictwa kulturowego w repertuarze i wykonawstwie swoich rodziców i dziadków.