Ma imię
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Galeria "Format" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu eksponuje prace plastyczne artysty i pedagoga w jednej osobie, p. Stanisławy Wojdy-Pytlińskiej. Twórczyni nietypowej, oryginalnej, subtelnej, niepowtarzalnej, skromnej i wyjątkowo dojrzałej w przekazie formy artystycznej własnych dzieł. To prawdziwe odkrycie i zjawisko godne odnotowania w lokalnych kronikach życia kulturalnego i w stwierdzeniu tym nie ma ani cienia przesady czy kokieterii.W skromnie wydanym folderze wystawy niewiele znajdziemy danych o artystce. Imponuje jednak już choćby długi cykl wystaw, w których uczestniczyła od roku 1971: poplenerowa ekspozycja "Srebrna Góra" we Wrocławiu, I wystawa Plastyków Bolesławieckich w rok później, wystawa poplenerowa – Płock 1977 – podobna "Chełmno" w Toruniu (1978), wystawa "Bałtów" (Kielce 1979), poplenerowa ekspozycja rzeźby i form ceramicznych w Kielcach (1980), wystawa indywidualna BWA Kołobrzeg (1981), ekspozycja indywidualna – Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin 1982), poplenerowa Batiku -Łucznica 1983, zbiorowa "My-94" w bolesławieckim Muzeum Ceramiki, Jesienne Spotkania z Barwą – II LO w Bolesławcu (w latach 1993, 1994 i 1995), wreszcie wystawa zbiorowa Europa Haus - Marienberg (Niemcy) w r. 1995. Przenikanie się form, subtelna kreska, bogaty koloryt – to tylko niektóre wyróżniki prac artystki rozkochanej w pięknie. Jej prace oddziaływują na podświadomość, wywołują faerię skojarzeń emocjonalnych i intelektualnych, są wielowątkowym przekazem uczuć, doznań, skojarzeń. To sztuka wyrafinowana, skłaniająca do zadumy i zachwytu, mieszcząca znamiona katarktyczno-kompensacyjne, pogodna, poetycka i romantyczna, dojrzała i porywająca, uniwersalna i piękna w każdym swoim strukturalnym atomie.Nic dziwnego, że na jednej z sesji Rady Miejskiej padł wniosek radnego o wyróżnienie artystki nagrodą miasta Bolesławca za całokształt działalności twórczej, cytujemy uzasadnienie w całości z nadzieją, że doczeka się realizacji miasta BolesławcaStanisławy Wojda-PytlińskaZa wybitne, ponadprzeciętne osiągnięcia w zakresie rozwoju plastycznego dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu, za stworzenie przychylnej atmosfer)' dla rozwoju talentów i uzdolnień najmłodszych mieszkańców grodu nad Bobrem, za talent pedagogiczny i artystyczny profesjonalizm, za promocję miasta w skali ogólnokrajowej i pozaeuropejskiej. To jedyny przykład na przestrzeni roku 1995 zdobywania laurów w skali światowej przez mieszkańców naszego miasta, o czym świadczy srebrny medal w międzynarodowym konkursie "Shankar's" w Dehli (India) oraz nagrody przyznane m.in. w Boliwii, Meksyku i Argentynie (nie licząc Brukseli i RFN), gdzie na wystawach międzynarodowych prezentowano dorobek plastyczny bolesławieckich uczniów, uczestników zajęć MDK Były Prezydent RP – Lech Wałęsa – również przyznał nagrody i dyplom za wybitne osiągnięcie w konkursie ekologicznym laureatom-wychowankom nauczycielki z naszego miasta. Ogólnopolska Galeria Sztuki Dziecka w Toruniu posiada w swoich zbiorach wiele wyróżnionych i nagrodzonych prac uzdolnionej plastycznie bolesławieckiej młodzieży, co świadczy zasadnie o skali talentu i twórczego dorobku p. Stanisławy Wojdy-Pytlińskiej. Werdykty jurorów – krajowych i światowych – mają wymiar po-zaregionalny, obiektywny i profesjonalny, świadczą dobitnie o sukcesach dydaktycznych, wychowawczych i artystycznych, są dowodem bezspornego dorobku. Mimo skromnych warunków lokalowych (ciasnota pracowni, niedostatki w zakresie bazy technicznej i materiałowej) nauczycielka potrafiła skupić wokół siebie krąg uzdolnionej malarsko młodzieży (głównie dzieci, uczniów szkół podstawowych) oraz ich rodziców, stworzyć klimat dla rozwoju spontanicznej twórczości, umiejętnie wdrożyć warsztat pracy twórczej w wielu technikach (linoryt, lepienie w glinie, akwarela, gwasz itp.). Nie tylko zagospodarowała pedagogicznie czas wolny dzieci i młodzieży, ale rozwinęła pasje twórcze, zainteresowania, wzbogaciła sferę doznań emocjonalnych, rozwinęła autentyczne talenty plastyczne. To wielki sukces i ogromny dorobek w znaczącym wymiarze społecznym.