Szansa gminy Osiecznica

Szansa gminy Osiecznica
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W dniach 8-9 maja br. odbyła się w Warszawie narada wójtów gmin wytypowanych do pilotażowego Programu Aktywnego Zmniejszenia Bezrobocia na Wsi. Do programu tego typowana była jedna gmina z każdego województwa. Wojewoda Jeleniogóski zdecydował się wytypować wiejską gminę Osiecznica z 28% bezrobociem: stąd też obecność na tej naradzie naszego wójta pana Waldemara Nalazka. W naradzie tej stronę Rządową reprezentował zespół powołany przez wicepremiera R. Jagielińskiego, w skład którego weszli przedstawiciele ministerstw gospodarczych i agencji rządowych.
Pomysłodawcą i patronem tego programu jest ministerstwo rolnictwa i wicepremier R. Jagieliński. Nadrzędnym celem, który sobie postawiono jest zmniejszenie bezrobocia na wsi, poprzez stworzenie korzystnych warunków infrastrukturalnych dla potencjalnych inwestorów. Narada ta miała charakter organizacyjno-sondażowy, w której obie strony, tj. Rządowa i Samorządowa przedstawiły swoje propozycje i oczekiwania, związane z realizacją w/w programu.
Gmina Osiecznica przystępując do realizacji tego programu upatruje w nim – oprócz możliwości zmniejszenia bezrobocia – również szansę na dalszy dynamiczny rozwój.