Naukowy ruch olimpijski w I LO w Bolesławcu

Naukowy ruch olimpijski w I LO w Bolesławcu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Od blisko 40 lat istnieje i rozwija się naukowy ruch olimpijski w naszej szkole. Oprócz tradycyjnych olimpiad i konkursów przedmiotowych takich jak: historii, fizyki, chemii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym – pojawiają się nowe, takie jak:olimpiada wiedzy religijnej, olimpiada wiedzy o prawach człowieka, konkurs "Parlamentaryzm Polski".
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu corocznie w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym uczestniczy ok. -30% uczniów. Do szczebla okręgowego i wojewódzkiego kwalifikowanych jest ok. 10% uczniów Liceum.
Młodym adeptom olimpiad i konkursów pedagodzy – opiekunowie służą pomocą merytoryczną i warsztatową, koncentrując się na ukierunkowaniu ucznia zdolnego, stwarzaniu bodźca do efektywnej pracy. Zwieńczeniem tej pracy jest satysfakcja z sukcesu.
Corocznie na przełomie kwietnia i maja odbywa się uroczysta akademia, na której laureaci, finaliści i uczestnicy olimpiad oraz ich opiekunowie są głównymi bohaterami.
W roku szkolnym 1995/96 na szczeblu centalnym olimpiad i konkursów naukowych Liceum reprezentowane było przez 13 finalistów i laureatów:
*Olimpiada Artystyczna – sekcja plastyki
-Adamina Lisiecka – laureatka
Opiekun mgr Katarzyna Żak
*Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Grzegorz Markiewicz – laureat
Leszek Bosek – finalista
*Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
-Bogusław Budziński – laureat
*Olimpiada Historyczna
-Aneta Kobylak – finalistka
*Olimpiada Historyczna – Konkurs
-Leszek Bosek – laureat IV miejsca
Uczniów przygotował zespół nauczycieli przedmiotów społecznych pod kierunkiem mgra Stanisława Małkowskiego.
*Olimpiada Biologiczna
-Monika Gil – finalistka
Opiekun mgr Stefania Marcinów-Szwabowicz -Agnieszka Misiura – finalistka Opiekun mgr Jolanta Sikora
*Olimpiada Wiedzy Religijnej
Andrzej Milewski – finalista
Alicja Łuczak – finalistka
Marta Kuśmider – finalistka
Ilona Kaput – finalistka Opiekun ksiądz Andrzej Ziombra
*Konkurs "Fizyka a Ekologia"
-Agata Pawłowicz -1 wyróżnienie
Opiekun mgr Joanna Misiura.
Reprezentacja szkoły kierowana przez mgra Krzysztofa Sokolińskiego, której kapitanem jest Marcin Sobczyszyn, zajęła I miejsce w piłce siatkowej chłopców w woj jeleniogórskim.
Ideę i praktykę naukowego ruchu olimpijskiego wspiera programowo Towarzystwo Szkół Twórczych, do którego obok I LO w Bolesławcu należy 30 szkól z całej Polski.
I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu im. Władysława Broniewskiego od 1957 roku uczestniczy w naukowym ruchu olimpijskim. W roku jubileuszu 50-kcia LO możemy poszczycić się łącznie 152 finalistami szczebla centralnego olimpiad i konkursów przedmiotowych. Spośród nich 48 zostało laureatami.