Wspomnienie o krajoznawcy Leonie Piątkowskim

Wspomnienie o krajoznawcy Leonie Piątkowskim
fot. Muzeum Ceramiki W piątek, 28 października, w Muzeum Ceramiki odbył się wernisaż prac wybitnego bolesławieckiego regionalisty i krajoznawcy.
istotne.pl muzeum ceramiki, leon piątkowski

W wernisażu wzięli udział przyjaciele i rodzina ś.p. Leona Piątkowskiego, przedstawiciele PTTK, harcerze i osoby, dla których do dziś stanowi on wzór. Sylwetkę Leona Piątkowskiego przybliżył syn krajoznawcy Zenon Piątkowski, z którego zbiorów pochodzą prezentowane na ekspozycji materiały i pamiątki.

Na temat współczesnego odbioru działalności Leona Piątkowskiego oraz jego spuścizny głos zabrali przedstawiciele stowarzyszeń turystycznych działających na terenie Bolesławca: Marta Satoła (PTTK, PTSM) oraz Rafał Kotlarski (Stowarzyszenie Turystki Regionalne „Wędrowiec”). W organizację wystawy włączyli się ponadto: Zdzisław Abramowicz i Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu oraz Przemysław Kania (II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu), który przygotował film wspomnieniowy.

Wernisaż wystawy w Muzeum CeramikiWernisaż wystawy w Muzeum Ceramikifot. Muzeum Ceramiki
Wernisaż wystawy w Muzeum CeramikiWernisaż wystawy w Muzeum Ceramikifot. Muzeum Ceramiki

Na wystawie pokazano szeroki wachlarz pasji turystycznych Leona Piątkowskiego, który był organizatorem i uczestnikiem spływów kajakowych, rajdów kolarskich, biegów narciarskich i wędrówek pieszych po wielu regionach Polski. Swoje eskapady opisał w 24 tomowym opracowaniu, które zawiera szkice, rysunki i fotografie. Znaczna jego część poświęcona została Bolesławcowi i okolicy. Szczególnie cenne są materiały z l. 50 XX w., w których Leon Piątkowski udokumentował ciekawostki, zabytki i atrakcje przyrodnicze regionu. Na ekspozycji zaprezentowano niepublikowane wcześniej zdjęcia wykonane m.in. w Bolesławcu, Gościszowie, Nowogrodźcu, Grodźcu czy Warcie Bolesławieckiej. Ponadto pokazano opracowane przez Leona Piątkowskiego katalogi: drzew pomnikowych, głazów narzutowych, czy materiały dotyczące osadnictwa, które stanowią bezcenne źródło wiedzy o regionie. Na wystawie można zobaczyć także plakietki-pieczątki i pamiątki: legitymacje, książeczki turystyczne, odznaki i dyplomy, a także przedmioty należące do Leona Piątkowskiego (m.in. aparat fotograficzny, czy tzw. kocher). Zaaranżowano także fragment obozowiska, a ekspozycję uzupełniono o sprzęt turystyczny, m.in. dawne narty, kajak czy rower.

Wystawa będzie czynna do końca listopada 2016 roku. Cena biletów normalnych 4 zł, ulgowych 2 zł, bilety dla dzieci 1 zł, w czwartki wstęp bezpłatny. Muzeum Ceramiki jest czynne od wtorku do soboty od 10:00 do 16:00, w niedziele od 11:00 do 16:00.

Leon Piątkowski (26 czerwca 1922 roku – 29 sierpnia 1983 roku), pseudonim „Puchacz”, to postać wyjątkowa i znana w środowisku bolesławieckim. Wybitny regionalista, krajoznawca, propagator turystyki. Harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej w Krakowie i II Armii Wojska Polskiego. Działacz Ligi Przyjaciół Żołnierzy (LPŻ), Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), Ligi Ochrony Przyrody (LOP) i wielu innych organizacji. Pionier badań nad zjawiskami przyrody i zabytkami ziemi bolesławieckiej, autor artykułów o regionie, publikowanych na łamach prasy lokalnej jak i ogólnopolskiej.

Jego pasją była turystyka. Był instruktorem Krajoznawstwa Polski, posiadał uprawnienia przodownika turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i wiele innych. Swoje eskapady udokumentował w postaci 24 tomów albumów ze szczegółowymi opisami, mapami i zdjęciami.

Wykonał dokumentację Wałów Śląskich, opisał szereg grodzisk, dokonał inwentaryzacji parków wiejskich i drzew pomnikowych okolic Bolesławca, oznaczając je własnoręcznie wykonanymi tabliczkami, opracował katalog drzew pomnikowych z rysunkami i mapkami, wykonał dokumentację głazów narzutowych przyniesionych przez lodowce w rejon Bolesławca oraz katalog krzyży pokutnych regionu i wiele innych. Wykonał dziesiątki matryc małej grafiki, projekty znaczków i plakietek.

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał szereg odznaczeń państwowych i organizacyjnych m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, złotą odznakę Zasłużony Dla Dolnego Śląska (dwukrotnie), Zasłużony Działacz Turystyki, medal za wybitne zasługi w krzewieniu idei krajoznawstwa, odznakę Zasłużony dla Ligi Ochrony Przyrody i szereg innych odznaczeń i medali.

Po jego śmierci Oddział PTTK w Bolesławcu nazwał żółty szlak dookoła Bolesławca imieniem Leona Piątkowskiego.