Miasto Bolesławiec: kolejny rok bez wzrostu podatków

Miasto Bolesławiec: kolejny rok bez wzrostu podatków
fot. UM Bolesławiec W czasie 29 sesji Rady Miasta Bolesławiec zostały podjęte tzw. uchwały okołobudżetowe, dotyczące stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. W roku przyszłym roku nadal obowiązywać będzie zwolnienie z podatku od nieruchomości dla właścicieli i posiadaczy budynków mieszkalnych lub ich części, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz gruntów pozostałych, wynikające z uchwały Rady Miasta Bolesławiec z 29 października 2014 roku.
istotne.pl piotr roman, podatek, gmina miejska, sesja rm

Nie zostały podwyższone stawki dla:

  • gruntów związanych z działalnością gospodarczą (0,88 zł od 1 m kw. Powierzchni)
  • gruntów pod wodami powierzchniowymi (4,51 zł od 1 ha powierzchni)
  • gruntów pozostałych (0,45 zł od 1 m kw. powierzchni)
  • budynków mieszkalnych (0,73 zł od 1 m kw. powierzchni).

Obniżono stawki podatku dla:

  • gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji z 3,00 zł na 2,98 zł
  • dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 22,86 zł na 22,66 zł
  • dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 10,65 zł na 10,59 zł
  • dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z 4,63 zł na 4,61 zł
  • dla budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z 7,66 zł na 7,62 zł.

– To już trzeci rok, w którym nie będzie się płaciło podatku od nieruchomości – od mieszkań. Dotyczy to ponad 12 tys. podatników – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman. – Mamy kolejny rok bez wzrostu podatków.

Miasto Bolesławiec: kolejny rok bez wzrostu podatkówMiasto Bolesławiec: kolejny rok bez wzrostu podatkówfot. UM Bolesławiec