10BKPanc: Krotony w akcji

10BKPanc: Krotony w akcji
fot. szer. Natalia Wawrzyniak Pluton minowania kompanii saperów 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) działał, w ramach ćwiczenia Borsuk-16, jako Brygadowy Oddział Zaporowy.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc

Zajęcia świętoszowskich saperów polegały na doskonaleniu działania Oddziału Zaporowego wystawionego w czasie działań bojowych ze składu plutonu minowania. Celem tegoż oddziału jest ograniczenie mobilności przeciwnika, zadanie jego wojskom jak największych strat, a głównym zadaniem – stawianie narzutowych pól minowych, czyli tak zwane minowanie manewrowe.

Wykonywane jest to za pomocą transporterów minowania narzutowego Kroton. – Jako jedyna brygada w wojskach lądowych mamy to szczęście, ze jesteśmy wyposażeni w Inżynieryjny System Minowania Narzutowego Kroton – wyjaśnia major Ireneusz Marciniak, szef Wojsk Inżynieryjnych 10BKPanc. I dodaje: – Brygadowy oddział zaporowy składa się z czterech egzemplarzy Krotonów. W działaniach, przeprowadzanych w czasie ćwiczenia taktycznego z wojskami Borsuk-16, Brygadowy Oddział Zaporowy został zaplanowany do osłony lewego skrzydła batalionu czołgów. Mówiąc prościej, tego typu działania polegają na tym, że jeżeli przeciwnik próbowałby zaatakować nas ze skrzydła i odciąć pierwszorzutowe pododdziały od odwodowych kompanii i elementów logistycznych batalionu, to wówczas oddział zaporowy może wyjść na wyznaczoną rubież minowania i zaminować ją, ustawiając narzutowe pole minowe.

Minowanie manewrowe jest głównym zadaniem plutonu minowania. Wykonywane przez saperów czynności odbywają się regularnie, na każdym większym ćwiczeniu. Jest to jednak dość skomplikowane zadanie, a jego przebieg tłumaczy podporucznik Andrzej Dobrzyński, dowódca plutonu minowania: – Przed przystąpieniem do realizacji, odpowiednio wcześniej, należy pobrać kasety minowe i przygotować je, sprawdzając odpowiednim testerem sprawność obwodów strzałowych wszystkich kaset oraz min. Następnie należy przygotować sterownice na pojazdach i sprawdzić poprawność działania całego układu elektrycznego odpowiedzialnego za miotanie min.

Potem zostaje już tylko: przygotować pojazdy, uformować kolumny, sprawdzić łączność oraz wydać odpowiednie komendy kierowcom. I Krotony mogą rozpocząć minowanie.