Zaproszenie na spotkanie informacyjne – dotacje na fotowoltaikę dla mieszkańców

Zaproszenie na spotkanie informacyjne – dotacje na fotowoltaikę dla mieszkańców
fot. Krzysztof Gwizdała Gmina Miejska Bolesławiec planuje w najbliższym czasie przystąpienie do konkursu na dotacje na budowę mikroinstalacji prosumenckich, wykorzystujących energię słońca na budynkach mieszkańców miasta.
istotne.pl um bolesławiec, energia słoneczna

Chodzi o urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne ze źródeł solarnych. W tym celu miasto nawiązało współpracę z grupą innych gmin dolnośląskich oraz wyspecjalizowaną organizacją inżyniersko-projektową Centrum Technologii Energetycznych.

W ramach tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zamierzamy pozyskać środki na dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

Dofinansowanie może sięgnąć 85 procent.

W chwili obecnej staramy się ocenić skalę zainteresowanie taką inicjatywą ze strony mieszkańców miasta. W tym celu będą gromadzone ankiety od zainteresowanych osób oraz wstępne deklaracje. Działanie to stanowi element rozpoznania potrzeb, które to z kolei jest niezbędnym etapem przygotowawczym dla opracowania dokumentacji projektowej do uzyskania dotacji.

W najbliższym czasie planujemy zorganizowanie spotkania informacyjnego, na którym wyjaśnimy wraz z zaproszonymi ekspertami zasady działania programu oraz możliwości udziału mieszkańców.

Termin i miejsce spotkania informacyjnego:

14 listopada (poniedziałek), początek spotkania: godz. 17.00, czas trwania: ok. 2 godzin
Miejsce: Sala konferencyjna BOK-MCC, pl. Marszałka J. Piłsudskiego.

Deklarację zainteresowania wraz z ankietą będzie można uzyskać w trakcie spotkania informacyjnego.

Tematyka spotkania:

  • Kiedy fotowoltaika jest dobrym wyborem? Uwarunkowania techniczne i energetyczne instalacji fotowoltaicznych na budynkach, korzyści, szanse, zagrożenia, wymogi;
  • W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację? Uwarunkowania finansowe udziału w planowanym projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości;
  • Instruktaż wypełnienia ankiet i deklaracji służących diagnozie zapotrzebowania na instalacje fotowoltaiczne w gminie;
  • Pytania i odpowiedzi.

tekst zlecony