10BKPanc: trudne zadanie dla żołnierzy z batalionu logistycznego

10BKPanc: trudne zadanie dla żołnierzy z batalionu logistycznego
fot. szer. Natalia Wawrzyniak Świętoszowski batalion logistyczny w czasie trwającego od piątku ćwiczenia taktycznego z wojskami Borsuk-16 miał do zrealizowania trudne zadanie – musiał rozwinąć rejon odtwarzania zdolności bojowej dla batalionu zmechanizowanego.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc

Jedną z zasad działań taktycznych jest zachowanie zdolności bojowej. Wyraża się ono nieustannym utrzymywaniem przez wojska gotowości do podjęcia walki i wykonania zadań bojowych oraz osiągania celu działań przy jak najmniejszych stratach. – Batalion logistyczny stara się ukompletować batalion zmechanizowany. W tym celu cały rejon odtwarzania zdolności bojowej (ROZB) został podzielony na kilkanaście punktów. Po przybyciu w rejon pododdziały pokonują wszystkie punkty systemem potokowym. Z określoną częstotliwością każdy z pojazdów wjeżdża na kolejny punkt, w ten sposób pod każdym względem możemy ukompletować i przygotować kompanię zmechanizowaną do realizacji dalszych zadań – mówi pełniący obowiązki dowódcy kompanii remontowej porucznik Damian Moszczyński.

Rejon odtwarzania zdolności bojowej (ROZB) obejmuje takie punkty, jak: punkt kierowania – organizowany w celu sprawnego przebiegu procesu odtwarzania zdolności bojowej; rejon likwidacji skażeń – umiejscowiony przed wejściem do ROZB, a realizowany z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i środków obrony przed bronią masowego rażenia w oparciu o etatowy sprzęt plutonu chemicznego batalionu dowodzenia. W celu segregacji i udzielenia pomocy rannym oraz uzupełnienia środków medycznych Grupa Zabezpieczenia Medycznego rozwinęła punkt medyczny. Na potrzeby realizacji zadań związanych z wcieleniem w struktury pododdziału żołnierzy stanowiących uzupełnienie poniesionych w boju strat rozwijany jest punkt uzupełnienia stanów osobowych. Siłami batalionu logistycznego zorganizowane zostały następujące punkty: uzupełnienia wody i żywności – miejsce, gdzie odtwarza się zapasy; wydawania umundurowania; obsługi i naprawy sprzętu – tu dokonuje się remontu poszczególnych zespołów i podzespołów, ich uzupełnienia i wymiany, a także przekazuje się niesprawne egzemplarze sprzętu do ewakuacji technicznej. Kolejnymi są: punkt uzupełnienia środków bojowych, punkt tankowania, kąpieli, rejon odpoczynku, a także rejon wyczekiwania sprzętu po odtworzeniu zdolności bojowej. Wokół każdego rejonu odtwarzania zdolności bojowej, dla zapewnienia bezpieczeństwa, rozwija się system ochrony i obrony.

Realizacja tego przedsięwzięcia przez batalion logistyczny jest niezwykle ważna, gdyż pozwala na efektywne wykorzystania wojsk, niedopuszczenie do nadmiernego ich wyczerpania i umożliwia taką organizację systemu działań, aby zapewnić sukcesywne odtwarzanie zdolności bojowej poprzez odpowiednie zapewnienie zabezpieczenia logistycznego.