Znamy treść porozumienia koalicyjnego Platformy, Forum Romana, niezależnych i SLD

Znamy treść porozumienia koalicyjnego Platformy, Forum Romana, niezależnych i SLD
fot. Krzysztof Gwizdała Poniżej prezentujemy treść porozumienia, na mocy którego w Powiecie Bolesławieckim powstała nowa koalicja: Platforma–Forum–niezależni–SLD.
istotne.pl koalicja, powiat bolesławiecki

Bolesławiec dnia 3 listopada 2016 r.

POROZUMIENIE KOALICYJNE

zawarte pomiędzy:

  1. Platformą Samorządową Powiatu Bolesławieckiego;
  2. Klubem Radnych Forum Samorządowe;
  3. Klubem Radnych Niezależnych;
  4. Sojuszem Lewicy Demokratycznej;

zwanymi dalej Koalicjantami.

  1. Koalicjanci kierując się interesem mieszkańców powiatu bolesławieckiego w poczuciu odpowiedzialności wobec wspólnoty samorządowej, postanawiają utworzyć koalicję w Radzie Powiatu Bolesławieckiego V kadencji.
  2. Przy kształtowaniu wspólnego programu oraz jego realizacji i zasad działania utworzonej koalicji postanowiono kontynuować skuteczne działania koalicjantów w trzech priorytetowych obszarach: drogownictwie, edukacji i ochronie zdrowia. Uzgodniono również, iż zintensyfikowane zostaną prace na rzecz rozwoju gospodarczego regionu oraz promocji jego walorów turystycznych, a także współpracy z gminami powiatu na zasadach partnerstwa i obopólnego poszanowania.
  3. Ustalono, że niezbędna jest dalsza poprawa jakości funkcjonowania starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, w tym polityki informacyjnej i promocji powiatu. Podkreślono, że naczelną zasadą pracy w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu jest zasada służebności urzędników wobec mieszkańców powiatu.
  4. Koalicjanci oświadczają, że są otwarci na współpracę z radnymi z innych ugrupowań zasiadających w radzie powiatu, które są nam bliskie programowo.
  5. W wykonaniu przedmiotowego porozumienia koalicyjnego ustala się, że skład organów powiatu zostanie wyznaczony zgodnie z następującymi zasadami:

A) Starosta Bolesławiecki zostanie wyznaczony przez Platformę Samorządową Powiatu Bolesławieckiego;

Wicestarosta Bolesławiecki zostanie wyznaczony przez Klub Radnych Forum Samorządowe;

Urzędujący Członek Zarządu Powiatu zostanie wyznaczony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej;

Członek Zarządu Powiatu zostanie wyznaczony przez Platformę Samorządową Powiatu Bolesławieckiego;

Członek Zarządu Powiatu zostanie wyznaczony przez Klub Radnych Niezależnych;

B) Przewodniczący Rady Powiatu zostanie wyznaczony przez Klub Radnych Niezależnych;

I Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zostanie wyznaczony przez Klub Radnych Forum Samorządowe;

II Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zostanie wyznaczony przez Klub Radnych Niezależnych.

Dokument podpisali: Karol Stasik (w imieniu Platformy), Józef Król (Forum), Ryszard Kawka (niezależni), Stanisław Chwojnicki (SLD), a także radni: Ewa Potyszka (Platforma), Władysław Bakalarz (Forum), Michał Bojanowski (niezależni), Ryszard Kalus (SLD), Jan Kozak (Platforma), Janusz Puzio (Forum) i Zbigniew Mitera (niezależni).

Co o tym myślicie?