Dariusz Kwaśniewski odchodzi i żegna się ze współpracownikami

Dariusz Kwaśniewski odchodzi i żegna się ze współpracownikami
fot. Krzysztof Gwizdała Publikujemy list byłego starosty Dariusza Kwaśniewskiego, który w związku z chorobą neurologiczną, odchodzi z pracy i ze stanowiska.
istotne.pl dariusz kwaśniewski, powiat bolesławiecki

Szanowni Państwo,

Praca w samorządzie lokalnym stanowiła większość mojej zawodowej aktywności. 17 lat działań w strukturach Powiatu Bolesławieckiego, czyli od początku jego istnienia w tym ponad dwuletnie pełnienie funkcji Starosty, to czas wielu wyzwań, odpowiadania na potrzeby mieszkańców i rozwiązywania ich problemów oraz sukcesy.

Powodem złożenia rezygnacji jest choroba, z którą się zmagam. Jest to trudna dla mnie sytuacja przede wszystkim dlatego, że nie tylko przestaję przewodniczyć pracom zarządu powiatu ale i żegnam się z pracą w Starostwie w ogóle.

Pragnę podziękować wszystkim osobom, które wspierały mnie w działaniach na rzecz powiatu:

Dziękuję Naczelnikom i pracownikom Starostwa, którzy potrafili zbudować urząd kompetentny i przyjazny dla mieszkańców.

Dziękuję dyrektorom szkół i nauczycielom, z pomocą których udało się nam stworzyć funkcjonalny system powiatowej edukacji, będący naszym znakiem rozpoznawczym na Dolnym Śląsku i w kraju.

Dziękuję dyrektorom i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, szefom służb inspekcji i straży a także pracownikom tych jednostek za ich pracę i zaangażowanie.

Dziękuję też samorządowcom, z którymi miałem przyjemność współpracować:

  • Cezaremu Przybylskiemu – Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego,
  • zaprzyjaźnionym starostom, z którymi tak skutecznie realizowaliśmy partnerskie projekty unijne,
  • starostom powiatów Rhein-Sieg i Bautzen oraz naczelnikowi gminy Prnjavor.

Dziękuję serdecznie włodarzom naszych gmin za ich pomoc i życzliwość dla powiatu.

Szczególne podziękowania składam przedstawicielom stowarzyszeń i organizacji społecznych, z którymi miałem przyjemność współpracować to dzięki ich inwencji i zaangażowaniu udało się zbudować podwaliny powiatowej tożsamości, swoistego „ wspólnego mianownika" historii, doświadczeń i osiągnięć mieszkańców sześciu różnych przecież gmin

Dziękując Radnym Powiatu wyrażam nadzieję, że wypracowane i obowiązujące do teraz priorytety zostaną utrzymane.

Deklaruję ponadto, że o ile pozwoli mi na to mój stan zdrowia będę pracował na rzecz powiatu jako radny proponując pozytywne działania i wspierając pracę nowego Starosty i Zarządu Powiatu.

Szanowni Państwo, Pełnienie funkcji było dla mnie zarówno pracą, jak i pasją – jednocześnie zobowiązaniem, i zaszczytem. Z samorządowymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia

Dariusz Kwaśniewski

Starosta Bolesławiecki

Wrocław, dnia 8 listopada 2016 r.

Jak odbieracie pracę byłego starosty Dariusza Kwaśniewskiego?