Nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku wzorem dla placówek w kraju

Nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku wzorem dla placówek w kraju
fot. Krzysztof Gwizdała Według eksperta Uniwersytet ma wiele do zaoferowania seniorom, kulturalna aktywność słuchaczy jest ponadprzeciętna, a do tego jesteśmy zgodni i potrafimy współpracować z innymi ośrodkami senioralnymi.
istotne.pl wiesława olczyk, uniwersytet trzeciego wieku

Taką opinię wystawił bolesławieckiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku (UTW) Jakub Wróblewski, koordynator ogólnopolskiego programu badawczego poświęconego Uniwersytetom Trzeciego Wieku.

Jakub Wróblewski przeprowadził ze słuchaczkami UTW badanie w ramach programu Obserwatorium Kultury 2016, które jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem badania będzie wybranie grupy Uniwersytetów i stworzenie listy dobrych praktyk, które można promować, by usprawniać działalność UTW i inspirować osoby szukające pomysłów na rozwój Uniwersytetów lub też rozważające rozpoczęcie takiej działalności.

Nasz Uniwersytet został założony w 2007 roku przez emerytowane nauczycielki. Jego szefową jest od początku działalności Wiesława Olczyk. Placówka ma bardzo wiele do zaoferowania swoim słuchaczom. Z zajęć, jakie wymieniono, są zajęcia muzyczne (chór), plastyczne, komputerowo-informatyczne, językowe, warsztaty taneczne, Klub Kulturalno-Poznawczy, który organizuje m.in. wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi oraz zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjne.

Słuchaczki Uniwersytetu podkreślały wagę, jaką w ich życiu odgrywa uczestnictwo w zajęciach: aktywność, współdziałanie w grupie, nowe znajomości oraz ciągły rozwój: nauka języków, zajęcia komputerowe i różne inne aktywności proponowane przez placówkę.

Raport z tego badania będzie w grudniu 2016 roku nieodpłatnie udostępniony wszystkim zainteresowanym Uniwersytetom jak też przedstawicielom samorządów i środowisk akademickich. Dokument ten może być cennym głosem w dyskusji dotyczącej szeroko rozumianej aktywizacji seniorów i systemu wsparcia organizacji senioralnych.