Nowy most na Bobrze?

Nowy most na Bobrze?
fot. Krzysztof Gwizdała Szacuje się, że realizacja inwestycji będzie mieć miejsce w latach 2019–2020.
istotne.pl inwestycja, piotr roman, most, gddkia

Jak czytamy na facebookowym profilu prezydenta Bolesławca Piotra Romana:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu poinformowała prezydenta Bolesławca Piotra Romana, że w projekcie krajowego Programu Działań na Sieci Drogowej w zakresie Drogowych Obiektów Inżynierskich zostało ujęte zadanie „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Bolesławiec”.

Wstępnie zaplanowano rozpoczęcie finansowania prac przygotowawczych w 2017 roku, natomiast okres realizacji robót budowlanych określono szacunkowo na lata 2019–2020.

Do tematu wrócimy.