Co wynika z nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach?

Co wynika z nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach?
fot. Powiat Bolesławiecki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Gmina Miejska Bolesławiec i Powiat Bolesławiecki zapraszają na 6 edycję Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych.
istotne.pl forum, umwd, btg, powiat bolesławiecki, gmina miejska

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, w czasie którego mowa będzie m.in. o praktycznych aspektach nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach, odbędzie się 15 grudnia (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bolesławcu (ul. Armii Krajowej). W programie:

  • 10:30–11:00 – rejestracja uczestników
  • 11:00–11:05 – otwarcie Forum – prowadzenie: Angelika Jaśkiewicz, doradca ds. funduszy rozliczeń w DPKD w Bolesławcu
  • 11:05–11:30 – wystąpienie przedstawicieli władz jednostek samorządu terytorialnego
  • 11:30–13:00 – praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach: Radosław Bednarski, od 13 lat związany z dolnośląskim sektorem pozarządowym, doradca ds. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych, redaktor serwisu regionalnego portalu ngo.pl, koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu organizowanego przez Partnerstwo na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”. Ekspert w ramach ogólnopolskiego programu „Dobry Wolontariat” w województwie dolnośląskim. Trener antydyskryminacyjny oraz z zakresu wolontariatu
  • 13:00–13:15 – przerwa kawowa
  • 13:15–14:15 – prezentacja działań organizacji pozarządowych z terenu powiatu bolesławieckiego na przykładzie Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół: Halina Waniak, szefowa tej organizacji
  • 14:15–14:30 – podsumowanie Forum.